Networking

Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION và VMWARE ESXI

1.Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION Bước 1: Click File> Open.. Bước 2: Chọn nơi chưa file OVA và bấm Import Bước 3: Bấm Acept để…

Xem thêm
802-1x Wifi RADIUS Trên Window Server 2012-Part2

Ở bài Lab Trước : Chúng ta đã hiểu rõ lợi ích của việc triển khai hệ thống nầy. Tuy nhiên bạn sẽ ao ước…

Xem thêm
802.1X Wifi Radius Trên Window Server 2012-Part1

802.1X là gì ? 802.1X liên quan đến 3 yếu tố: – Supplicant (Client Device) – Authenticator – Authentication server – Supplicant là các thiết…

Xem thêm
Fix lỗi 442 khi sử dụng Cisco VPN Client trên Windows 8

Cũng như Windows 7 Khi sử dụng Cisco VPN Client trên windows 8 thỉnh thoảng bạn gặp lỗi 442 không kết nối được. Nguyên nhân…

Xem thêm
chia subnet, chia subnet basic, chia subnet co ban

Xét 8 bit cuối cùng: (Nếu /17 Đến /24 thì xét octet thứ 3; /25 đến /32 thì xét octet thứ 4): 1 0 0…

Xem thêm
Cấu hình VLAN Trên Switch HP và Cisco

VLAN 10: Dành cho thoại nằm trên Switch 2520PoE VLAN 1: Dành Server cung cấp dịch vụ thoại và nằm trên switchHP 2510G VLAN 2:…

Xem thêm
Cài đặt Cacti trên windows

Hiện nay có khá nhiều phần mềm monitor network dành cho dân IT chúng ta, như : Opmanager, Solarwinds, Lansweeper, PRTG, Network flow… mỗi phần…

Xem thêm
Quoay PPPoE trên Router Cisco

Mô hình: 1.Qoay PPPoE Router(config)#interface Dialer0 Router(config-if)#ip address negotiated Router(config-if)#ip mtu 1442 Router(config-if)#ip nat outside Router(config-if)#ip virtual-reassembly Router(config-if)#encapsulation ppp Router(config-if)#dialer pool 1 Router(config-if)#dialer-group 1 Router(config-if)#ppp…

Xem thêm
Cấu Hình Cacti – Kéo Dữ Liệu Từ Thiết Bị Giám Sát Về

Sau khi cấu hình xong CACTI điều tiếp theo cần làm là kéo cấu hình Cacti có thể giám sát thiết bị mà bạn cần…

Xem thêm
Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

SITE A – ROUTER CISCO 2811: Bước 0: Quoay PPPoE Trên router cisco Bước 1: Tạo Internet Key Exchange (IKE) key policy: Router(config)#crypto isakmp policy 10…

Xem thêm