Mail Server

Cấu Hình iRedMail Server Toàn Tập – Phần 4

CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SPAM CHO HỆ THỐNG EMAIL I. Nguyên nhân dẫn đến việc email gửi ra từ iRedMail bị rơi vào spam:…

Xem thêm
Cấu hình iRedMail server toàn tập – Phần 3

Public Mail server ra internet – Trong 2 bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt iRedMail server. Bài  viết nầy mình sẽ…

Xem thêm
Cấu hình iRedMail server toàn tập – Phần 2

Phần 2: Cấu hình iRedMail server trên ubuntu server Để tiếp nói chuỗi bài về iRedMail, trong phần nầy mình sẽ tập trung trọng tâm…

Xem thêm
Lab Exchange 2010 SP2 Basic từ setup đến Publish

Trong chuỗi LAB nầy mình sẽ hướng dẫn cơ bản: 1.Cài đặt các role trong exchange(ngoại trừ Edge Transport). 2.Cài đặt Edge Transport 3.Cấu hình…

Xem thêm
Publish POP3 & IMAP Exchange 2010 Ra Internet

– Như ở bài lab trước mình đã giới thiệu cách cài đặt exchange 2010 trên windows server 2008 và publish ra ngoài internet  ở…

Xem thêm
Cấu hình mail server cực đơn giản dành cho danh nghiệp tổ chức nhỏ

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MAIL SERVER DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Như chúng ta biết hiện nay việc triển khai 1 mail server…

Xem thêm