Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION và VMWARE ESXI

1.Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION

Bước 1: Click File> Open..

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-01

Bước 2: Chọn nơi chưa file OVA và bấm Import

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-02

Bước 3: Bấm Acept để cài đặt.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-03

Bước 5: Sau khi cài đặt FortiGate-VM64 Xong Chọn VM và bấm vào Edit Virtual machine settings để tăng giảm RAM cũng như card mạng cho phù hợp.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-04

2. Deploy FortiOS Trên VMWARE ESXI:

Bước 1: Chọn FIle> Deploy OVF Template…

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-01

 

Bước 2: Bấm Browse… đến file  OVA (FortiGate-VM64) và chọn Open. Sau đó bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-02

Bước 3: Bấm Acept và Next để qua bước kế tiếp.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-03

Bước 4: Đặt tên cho VM và bấm Next để qua tiếp bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-04

Bước 5: Chọn Data Store chứa VM và bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-05

Bước 6: Bấn Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-06

Bước 7:  Edit lại card mạng và bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-07

Bước 8: Bấm Finish để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-08

 

Bước 9: và bấm Close để hoàn tất việc deploy VM

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-09

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *