Networking

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

VLAN, Trunking, VTP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx”, VLAN, Trunking, VTP là một trong những khái niệm khá quan trọng trong hoạt động Switching…

Xem thêm
Học CCNA

Tự học CCNA Các bài viết trong series “Tự học CCNA” (click vào Link dưới) Phần Lý thuyết “Tự Học CCNA” PHẦN I: SWITCHING Tự…

Xem thêm
[Tự Học CCNA] – Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Ethernet LAN Tiếp nối series “Tự Học CCNAx”. Như mọi người đã biết Switching là một trong những tác vụ quan trọng nhất trong hệ…

Xem thêm
Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Cấu hình CDP, Telnet Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet trên Router Cisco….

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Internet TCP/IP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” các anh em đã biết địa chỉ IP là một địa chỉ được sử dụng rộng rãi…

Xem thêm
Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Cấu hình Router Cisco cơ bản Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab đầu tiên Cấu hình cơ bản…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Transport TCP/IP Tiếp nối series “ Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ “Lớp Transport TCP/IP và cách thức hoạt động…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình OSI và TCP/IP Tiếp theo loạt bài “Tự Học CCNAx ver 3.0” hôm nay mình xin chia sẻ tiếp Bài 2 : Mô…

Xem thêm
Tự Học CCNA – Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Mạng máy tính là gì? Nhận thấy tình hình chung của các anh em mới bắt đầu với Network cần phải có một kiến thức…

Xem thêm
[Emulated Virtual Environment] – Cấu hình EVE từ A-Z

Cấu hình EVE từ A-Z Do nhu cầu anh em sử dụng một công cụ để tiến hành giả lập các thiết bị mạng nên…

Xem thêm