Website

Hướng dẫn cài WordPress cực kỳ đơn giản trên Ubuntu sử dụng Vesta CP để tạo Website

Ở bài viết trước, mình có hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress, nhưng vẫn còn cần phải làm nhiều bước: cài đặt Apache2 HTTP,…

Xem thêm
Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu để tạo Website

Có thể bạn đã biết, để một website có thể vận hành, bạn cần 2 thành phần chính: Hosting: là môi trường chứa phần mềm…

Xem thêm
Cài đặt ssl (chỉ bảo mật) Let’s Encryp trên server centos 6.x

Phần 1 Giới thiệu SSL viết tắt của Secure Socket Layer là một giao thức (protocol) cho phép bạn truyền đạt thông tin một cách bảo…

Xem thêm
Cài đặt webserver trên centos 6.x

Trong thời phát triển hiện nay website chiếm một phần lớn đế sự phát triển,kinh doanh của một công ty.Vì thế chúng ta cần có…

Xem thêm