Virtualization

Giới thiệu Lập trình, Ngôn ngữ lập trình và liên hệ lập trình Python

Các bạn theo nghiệp CNTT chắc đều nghe đến Lập trình và Ngôn ngữ lập trình (Computer Programming Language) nói chung và lập trình Python…

Xem thêm
RANSOMWARE VÀ NHỮNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI ESXi SERVER

Mặc dù đây không được xếp vào nhóm zero-day attack khi lợi dụng tối lỗ hổng bảo mật trong hệ thống ESXi, vCenter Server, nhưng…

Xem thêm
Sao lưu VMware VCSA 7

Sao lưu VMware VCSA 7 Khi nói đến backup vCenter Server Appliance (vCSA), bạn phải đảm bảo rằng các cách mà bạn làm phải được…

Xem thêm
VMware vSphere 7: 10 lý do tại sao

Giới thiệu Như bạn đã biết, sau một thông báo đầy hứa hẹn, VMware vSphere 7 đã được phát hành vào tháng 4 năm 2020….

Xem thêm
vSphere 7.0 unsupported CPUs and ESXi 7.0 hardware requirements

VMware vSphere 7.0 và ESXi 7.0 đưa ra các yêu cầu khi nói đến CPU và khả năng tương thích CPU. Như với bất kỳ phiên…

Xem thêm
VMware vSphere 7 Clustered VMDK

VMware vSphere 7 được phát hành gần đây không phải là một cuộc cách mạng; hầu hết các tính năng của nó đã được đưa vào…

Xem thêm
Cách hot-extend VMDK disk lớn hơn 2 TB với vSphere 7.0

Trong khi trong các phiên bản cũ hơn của vSphere (5.5 và 6.0), không thể mở rộng VMDK quá 2 TB, vSphere 6.5 và 6.7…

Xem thêm
Remote work: RDS vs. VDI vs. VPN

Với các yêu cầu truy cập từ xa ngày nay, nhiều tổ chức đang xem xét các tùy chọn để cho phép nhân viên làm…

Xem thêm
VMware vSAN 7 Capacity Reporting improvements

VMware vSphere 7.0 được phát hành gần đây đã mang lại một số cải tiến cho khả năng báo cáo dung lượng vSAN. Trong đó phiên bản 6.7…

Xem thêm
VMware SRM 8.3 and vSphere Replication 8.3

VMware Site Recovery Manager (SRM) 8.3 gần đây đã được công bố. Sản phẩm đã liên tục phát triển kể từ năm 2008, khi lần đầu…

Xem thêm