Routing

Hướng Dẫn Cấu Hình Quay PPPoE Bằng Router Cisco

Bài này mình sẽ nói tổng quan về cách thức quay xác thực PPPoE trên Router của Cisco Topology: Yêu cầu: sử dụng Router Cisco…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP (Part 3) Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior…

Xem thêm
Tổng quan về tường lửa – pfsense – part 1

Tổng quan về tường lửa và pfSense 1. Tổng quan tường lửa Tường lửa là công cụ cần thiết trong việc quản lý và kiểm…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP (Part 2) Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP

Giao thức EIGRP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing…

Xem thêm
Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Cấu hình Static Route Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” Diagram: Yêu Cầu bài Lab cấu hình static route: Thực hiện…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Giao thức định tuyến RIP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức định tuyến RIP (Routing…

Xem thêm
Tự Học CCNA-Lab 4 Cấu hình InterVLAN Routing

Cấu hình InterVLAN ROUTING Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” CONTENT Lab demo hướng dẫn cấu hình 1. Yêu cầu và…

Xem thêm
Quoay PPPoE trên Router Cisco

Mô hình: 1.Qoay PPPoE Router(config)#interface Dialer0 Router(config-if)#ip address negotiated Router(config-if)#ip mtu 1442 Router(config-if)#ip nat outside Router(config-if)#ip virtual-reassembly Router(config-if)#encapsulation ppp Router(config-if)#dialer pool 1 Router(config-if)#dialer-group 1 Router(config-if)#ppp…

Xem thêm
Cấu Hình VPN Site to site: Router Cisco 2811 – ASA 5510

SITE A – ROUTER CISCO 2811: Bước 0: Quoay PPPoE Trên router cisco Bước 1: Tạo Internet Key Exchange (IKE) key policy: Router(config)#crypto isakmp policy 10…

Xem thêm