Chính Sách Refund

1.Phạm Vi Áp Dụng:

 • Đối với các lớp học có áp dụng chính sách Refund
 • Không áp dụng đối với các lớp học không áp dụng chính sách refund
 • Không áp dụng với phí thuê Lab

2. Chính Sách Refund:

Để nâng cao chất lượng dạy và học đa số các lớp học của ITFORVN tổ chức sẽ áp dụng chính sách này. Các lớp học có áp dụng refund sẽ được thông báo trong quá trình mở đăng ký học (cụ thể trên phần lựa chọn gói của khóa học), số tiền cam kết chuyên cần, và chính sách refund được nêu ra trong gói đăng ký khóa học.

2.1 Đối với các lớp học có tương tác:

 • Các hướng dẫn liên quan sẽ được cung cấp ở phần Dashboard của mỗi khóa học.

 

 • Sau khi mua khóa học, học viên phải tham hoàn thành đầy đủ các lần điểm danh trong suốt quá trình học đồng thời phải làm các bài tập do giảng viên đưa ra đúng thời gian mà giảng viên yêu cầu, bài tập sau khi hoàn thành phải được submit lên hệ thống portal.itforvn.com.
 • Học viên sẽ bị trừ tiền:
  • Bị trừ 100.000 VNĐ trên 1 lần không tham gia điểm danh (2 lần một buổi học)
  • Đối với những lớp có thời lượng mỗi buổi 1 giờ, sẽ bị trừ 150.000 VNĐ trên 1 lần không tham gia điểm danh (1 lần một buổi học)
  • Quy định về việc làm bài tập và nộp bài tập sẽ được giảng viên thông báo sau khi kết thúc mỗi buổi học.
  • Học viên làm Homework khi Trainer chấm thấp hơn C hay không nộp thì bị trừ 150.000 VNĐ. Thang điểm được Trainer chấm theo A-F, như sau:
   • A ~5 _ Giỏi
   • B ~4 _ Khá giỏi
   • C ~3 _ Đạt
   • D ~2 _ Yếu
   • E ~1 _ kém
   • F ~0 _ không làm bài tập/assignment

2.2. Đối với các lớp học video:

Bạn phải hoàn thành lớp học đúng thời hạn. Nếu bạn không hoàn thành đúng thời hạn bạn sẽ bị trừ hết số tiền đã nộp vào.

2.3 Điều kiện để nhận tiền refund:

Sau khi khóa học kết thúc (buổi cuối cùng của lớp học). Admin sẽ gởi đường link để học viên tham gia khảo sát mức độ hài lòng và đóng góp của học viên cho việc cải tiến cho các khóa sau.
Đồng thời trong link cũng sẽ yêu cầu học viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền refund; Các anh chị học viên vui lòng cung cấp chính xác thông tin ở link này, nếu sai thông tin sẽ không nhận được tiền.
ITFORVN chỉ thực hiện refund theo thông tin của các anh chị học viên cung cấp trong link survey cuối khóa, không thực hiện refund từ các nguồn cung cấp khác.

2.4. Thời gian refund và hình thức refund:

Thời điểm refund _ 2 lần hàng tháng vào khoảng tuần #1 và tuần #3.

 • Các Lớp học kết thúc trong khoảng ngày 16 đến cuối tháng sẽ nhận refund trong vòng 12-ngày đầu tháng kế tiếp.
 • Các Lớp học kết thúc trong khoảng ngày 1 đến 15, sẽ nhận refund trong vòng 12-ngày sau đó của tháng

Thời điểm chốt danh sách refund, admin sẽ thông báo trên các kênh communication của lớp học: telegram, Microsoft Teams và email của học viên, trước khi chuyển khoản 4-ngày. Các anh chị học viên sẽ có thời gian xem qua số tiền mình được nhận lại, ghi nhận đóng góp (donate) cho Cộng đồng của ITFORVN.

Nếu có khúc mắc, cần phản hồi về support@itforvn.com trong vòng tối đa 3-ngày sau khi nhận thông báo.

Sau 4-ngày kể từ lúc ITFORVN gởi thông báo, Nếu các anh chị không có phản hồi thì số tiền refund, nếu có, của anh chị sẽ được xem là khoản đóng góp (donation) cho sự phát triển cộng đồng ITFORVN.

ITFORVN trân trọng và cảm ơn !!!

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *