Fix lỗi 442 khi sử dụng Cisco VPN Client trên Windows 8

Cũng như Windows 7 Khi sử dụng Cisco VPN Client trên windows 8 thỉnh thoảng bạn gặp lỗi 442 không kết nối được.
Nguyên nhân lỗi 442: lỗi không  enable Virtual Adapter lên được

VPN_Err_zps5beae39c

 

Gặp trường hợp nầy bạn có thể khắc phục bằng cách:

– Vào Run gõ lệnh regedit

– Sau đó tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrent ControlSetServicesCVirtA và chọn DisplayName đổi thành giá trị Cisco System VPN Adapter for 64-bit Windows

Fix442VPN_zpsb894680b.png

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình Raid máy chủ HP DL380 Gen10

  1. Apkmomo says:

    Hi there,

    I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

  2. Forhave says:

    Hi there,

    I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *