CEH

CEH_Giới thiệu về Ethical Hacking

Tổng quan về Ethical Hacking  I.Tổng quan về An toàn thông tin  Như mọi người đã biết, trong doanh nghiệp thứ quan trọng nhất chính là thông tin dữ liệu. Thứ mà các hacker nhắm đến đó chính là dữ liệu. Ví dụ như ngân hàng thì sẽ lưu thông tin ngươi dùng, số thẻ tín dụng, mã PIN thẻ ATM, những thông tin này vô cùng quan trọng. Có một ví dụ điển hình là vào năm 2016, hacker đã lấy được 400.000 thông tin hành khách của hãng hàng không Bông Sen Vàng.  1.Cácthuật ngữ thiết yếu  Khi đến với CEH thì mới đầu ta cần tìm hiểu một vài khái niệm:  Hack Value: Được hiểu là giá trị đạt được là gì sau…

Xem thêm