Firewall

Cấu hình xác thực giữa ACS với ASA

  Tiếp theo bài viết trước nói về cách xác thực phân việc giữa Cisco ACS với các thiết bị như router , core ,…

Xem thêm
Tổng quan về tường lửa – pfsense – part 1

Tổng quan về tường lửa và pfSense 1. Tổng quan tường lửa Tường lửa là công cụ cần thiết trong việc quản lý và kiểm…

Xem thêm
Cấu hình rule trên firewall fortinet (Forti VM)

Cấu hình rule trên firewall fortinet (Forti VM) I.Mô Hình:   1 – Tại Firewall đặt IP cho NIC 1,2,3 sao cho từ SV1,2 có…

Xem thêm
Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION và VMWARE ESXI

1.Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION Bước 1: Click File> Open.. Bước 2: Chọn nơi chưa file OVA và bấm Import Bước 3: Bấm Acept để…

Xem thêm
Tổng quan về thiết bị Fortigate

Tình hình là dạo nầy ăn nằm với mấy em Fortigate khá nhiều, nên sẳn hứng tung ra 1 loạt bài vừa ngâm cứu xong…

Xem thêm