Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab 3 Cấu hình VLAN, Trunking, VTP trên Switch Cisco

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Công cụ để dựng mô hình giả lập anh em tham khảo bài viết: [EVE] – Cấu hình EVE từ A-Z

Content:
Lab demo và hướng dẫn cấu hình

1. Yêu cầu và sơ đồ bài Lab

1.1 Đấu nối các thiết bị thực hiện một số cấu hình cơ bản trên các Switch

1.2 Config Trunking : Dot1Q, ISL

1.3 Tiến hành Cấu hình VTP

1.4 Cấu hình VLAN

1.5 Gán port cho các VLAN và thực hiện kiểm tra

2. Demo hướng dẫn cấu hình

1.Yêu cầu và sơ đồ bài Lab VLAN, Trunking VTP

New0120image1 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

1. Đấu nối các thiết bị thực hiện một số cấu hình cơ bản trên Switch

Qui hoạch IP và VLAN

+ Qui hoạch VLAN 10: 192.168.10.0/24

+ VLAN 20: 192.168.20.0/24

+ VLAN 30: 192.168.30.0/24

2. Config Trunking : Dot1Q, ISL

3. Demo cấu hình VTP:

 • Switch1: client, Switch2: server, Switch3: transparent

4. Cấu hình VLAN:

 • Trên Sw2 tạo VLAN 10,20,30 và thực hiện show các thông tin VLAN.
 • Show xem hoạt động VTP các VLAN đã được lan truyền đến các VTP client.
 • Sw3 tạo VLAN 10,20.

5. Gán port cho các VLAN

VLAN 10: e1/0-e1/3, VLAN 20: e2/0-e2/3, VLAN 30: e3/0-e3/3

 1. Tiến hành ping kết nối giữa các host trong cùng VLAN và khác VLAN

1.2.Cấu hình Trunking: Dot1Q, ISL

Sw1-ITFORVN(config)#int e0/1
Sw2-ITFORVN(config)#int range e0/1-2
Sw3-ITFORVN(config)#int e0/2

CLI câu lệnh: 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk

Show trên các Sw để kiểm tra:

New0128image2 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0129image3 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0130image4 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Các bạn có thể dùng lệnh “show interface switchport” để xem các trạng thái trunk

New0131image5 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

1.3.Thực hiện cấu hình VTP :

 

Sw1-ITFORVN(config)#vtp domain itforvn
vtp pass 123
vtp mode client

 

Sw2-ITFORVN(config)#vtp domain itforvn
vtp pass 123
vtp mode server

 

Sw3-ITFORVN(config)#vtp domain itforvn
vtp pass 123
vtp mode transparent

Dùng lệnh “show vtp status” trên các Switch.

 

New0132image6 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0133image7 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Show cấu hình

New0134image8 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

1.4.Cấu hình VLAN:

–  Tại Sw2 tạo VLAN 10,20,30 và thực hiện show các thông tin VLAN

–  Kiểm tra hoạt động VTP các VLAN đã được lan truyền đến các VTP client

–  Trên Sw3 tạo VLAN 10,20

Tạo VLAN

Sw2-ITFORVN(config)#vlan 10
ex
Sw2-ITFORVN(config)#vlan 20
ex
Sw2-ITFORVN(config)#vlan 30
ex

Xem cấu hình VLAN “show vlan ” để show thông tin VLAN

New0135image9 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Show xem VLAN “show vlan brief” để show thông tin VLAN ngắn gọn hơn

New0121image10 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Xem thông tin VLAN trên Sw1,3 để xem VTP đồng bộ VLAN

 

New0122image11 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0123image12 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

1.5.Thực hiện gán port cho các VLAN và kiểm tra

VLAN 10 : e1/0-e1/3, VLAN 20 : e2/0-e2/3, VLAN 30 : e3/0-e3/3.

Sw1-2-3-ITFORVN(config)#int range e1/0-3
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range e2/0-3
switchport mode access
switchport access vlan 20
int range e3/0-3
switchport mode access
switchport access vlan 30

 

New0124image13 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0125image14 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 

New0126image15 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

– kiểm tra kết nối

 • Thiết lập IP cho các PC như hình
 • Đặt IP PC10: 192.168.10.10/24

New0137image16 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Máy 20: Thiết lập cùng lớp mạng với Máy 10 để test giao tiếp cùng vlan : 192.168.10.20/24

New0138image17 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Cấu hình Access int e2/0 trên Sw2 vào VLAN10 và show vlan br để xem int đã được Access vào VLAN 10

New0139image18 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 •  PC10 đã tiến hành ping thành công đến PC20 thuộc cùng VLAN 10

New0140image19 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Các bạn có thể test VLAN 20 và VLAN 30 tương tự
 • Giao tiếp khác VLAN, trả VLAN 20 về như cũ

New0141image20 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

New0142image21 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Tiến hành kiểm tra lại thấy đã ping không thành công

New0143image22 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Test độ thông suốt giữa VLAN 10 và VLAN 30:

New0144image23 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

New0145image24 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

 • Sử dụng lệnh Ping kiểm tra: ta thấy không giao tiếp được giữa các VLAN khác nhau nếu không có thiết bị Layer 3 định tuyến.

New0146image25 Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

2. Demo hướng dẫn cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Video hướng dẫn cấu hình VLAN, Trunking VTP:

—————————————————————————————————————————

Bài chia sẻ về “VLAN, Trunking, VTP” của mình xin tạm dừng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo mình xin chia sẻ về”Cấu hình Định tuyến VLAN – InterVLAN Routing ” Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé! Thân ái!

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x