Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Cấu hình CDP, Telnet

Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet trên Router Cisco.

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Công cụ để dựng mô hình giả lập anh em tham khảo bài viết: [EVE] – Cấu hình EVE từ A-Z

CONTENT:

1. Lý thuyết về giao thức CDP

2. Sơ đồ bài lab khái quát về CDP và Telnet

2.1 Thực hiện kết nối sơ đồ và tiến hành đặt IP

2.2 Thực hiện các lệnh “show” cơ bản của CDP

2.3 Thực hiện các lệnh “show” chi tiết của CDP

2.4 Bật tắt tính tính năng của giao thức CDP

3.Thực hiện cấu hình Telnet

3.1 Thực hiện Telnet giữa các thiết bị

3.2 Các câu lệnh “show” và ngắt phiên Telnet

1. Lý thuyết giao thức CDP

CDP(Cisco Discovery Protocol) là một giao thức độc quyền của Cisco dùng để thực hiện thu thập thông tin về các thiết bị kết nối lân cận (neighbor). Khi chạy giao thức CDP, ta có thể biết được thông tin phần cứng, phần của các thiết bị gần kề để có thể kịp thời xử lí sự cố và tshoot thiết bị trong một hệ thống mạng.
CDP chỉ cung cấp thông tin của một kết nối trực tiếp.

2. Sơ đồ bài lab khái quát về Cấu hình CDP, Telnet

Sơ đồ bài lab Cấu hình CDP, Telnet
Sơ đồ bài lab Cấu hình CDP, Telnet

2.1 Thực hiện kết nối sơ đồ và tiến hành đặt IP

Trên R1: đặt IP trên các interface

R1(config)#int e0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ex
R1(config)#int e0/1
R1(config-if)#ip add 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ex

Trên R2 :  Đặt IP trên interface

R2(config)#int e0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ex

-Thực hiện kiểm tra kết nối giữa PC và R1

-Thực hiện kiểm tra kết nối giữa R1 và R2

2.2 Thực hiện các lệnh “show” cơ bản của CDP

 

  • Thực hiên show trên R1 :

-Các thông tin thu được từ CDP neighbor :

+ Neighbor có hostname là R2 (Device ID)

+ R1 thu được thông tin từ cổng E0/1

+ R2 sử dụng cổng E0/0 kết nối với R1

2.3 Thực hiện các lệnh “show” chi tiết của CDP

-Thông tin thu thập được :

+ R2 có địa chỉ IP là 192.168.12.2

+ Platform version của R là : Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.4.

-Tương tự ta có thể thực hiện trên R2

Ngoài ra còn có các lệnh show cdp như :

+ show cdp traffic: dùng để hiển thị lưu lượng tại cổng gồm số gói CDP nhận và bị lỗi

+ show cdp interface : thông tin trạng thái CDP trên port hay cổng hiện thị

2.4 Bật tắt tính tính năng của giao thức CDP

Giao thức CDP được bật mặc định trên thiết bị cisco. Ta có thể tắt CDP bằng lệnh sau:

R1(config)#int e0/1
R1(config-if)#no cdp enable
R1(config-if)#exit
R1(config)#

3/Thực hiện cấu hình Telnet

-Thực hiện cấu hình Telnet trên R1 và R2 :
+ Bước 1 : Thực hiện đặt password enable và password cổng vty  trên R1 và R2

R1(config)#enable password 123
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#pass
R1(config-line)#password 456
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
 
R2(config)#enable password 123
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#pass
R2(config-line)#password 456
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit

+Bước 2 : Thực hiện Telnet từ R1 đến R2 và ngược lại
Note : Nếu các bạn thực hiện trên EVE-NG như mình thì cần permit :

R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input telnet
R1(config-line)#exit

3.1 Thực hiện Telnet giữa các thiết bị

-Và thực hiện phiên telnet R1 sang R2

-Từ R2 telnet R1

-Telnet từ PC sang  R1 sử dụng Putty

3.2 Các câu lệnh “show” và ngắt phiên Telnet

+ List ra tất cả các host đang thực hiện Telnet vào R1 :

-Hiện có 3 user đang telnet vào R1: một user qua cổng console, 2 user qua cổng VTY

+ Tiến hành ngắt kết nối Telnet từ các user :

-Chú ý các thông số đứng trước , thực hiện ngắt kết nối Telnet :

-PC đã bị ngắt phiên Telnet

-Từ màn hình telnet của R1 của R2 trở về màn hình kết nối R2 thông qua tổ hợp phím

[Ctrl + Shift + 6 + X]

+ Thực hiện kiểm tra xem R1 đang Telnet đến ai bằng lệnh “ show sessions”

-Ngắt kết nối từ R1 đang telnet đến R2 bằng lệnh

R1#disconnect 1
R1#show sessions

Ta thấy R1 không còn phiên kết nối nào đến R2.

————————————————————————————————————————

Mình xin kết thúc phần hướng dẫn Cấu hình CDP, Telnet ở đây rất mong lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý từ các anh em. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé. Thân ái!

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *