[Emulated Virtual Environment] – Cấu hình EVE từ A-Z

Cấu hình EVE từ A-Z

Do nhu cầu anh em sử dụng một công cụ để tiến hành giả lập các thiết bị mạng nên mình viết bài hướng dẫn ở đây để tiện chia sẻ cho anh em.

Trước khi đi vào phần hướng dẫn cài đặt EVE mời bạn tham khảo trước những phần sau:

? Seminar trao đổi về Emulated Virtual Environment : 

https://www.youtube.com/watch?v=FXsaY5jC6I8 . ITFORVN đã tổ chức ( có sự góp mặt của rất nhiều anh đại trong nghành network 🙂 ).

? P1: Dành cho người ko biết gì về Emulated Virtual Environment:
( Từ bài viết trước tại website)
? P2: Share 1 đống firmware để anh em lab:
( Từ bài viết trước tại website)

Link firmware cho bài viết (anh em down ở đây nhé )

File “iourc” anh em down ở link trên nhé

? P3: Bonus thêm những thảo luận liên quan đến Emulated Virtual Environment trên ITFORVN

Trong bài Hướng dẫn này mình sẻ thực hiện các nội dung sau :

I/CÀI ĐẶT Emulated Virtual Environment

1.Chuẩn bị

2.Tiến hành cài đặt Emulated Virtual Environment trên VMWare

3.Tiến hành cấu hình Emulated Virtual Environment

II/CONFIGURE and UPGRADE

1.Update và Upgrade

2.Import IOL và Active License Cisco

3.Tiến hành Active License Cisco

4.Cài đặt UnetLab-Win-client và putty để access vào thiết bị

5.Create newlab on browser

I/CÀI ĐẶT

1/Chuẩn bị 

 • Cài VMWare

2/Tiến hành cài đặt Emulated Virtual Environment trên VMWare

Cài đặt EVE Community Edition
Hình 1. Cài đặt EVE Community Edition
 • Chạy file EVE Community Edition trên VMWare
Chạy file cài đặt trên VMWare
Hình 2. Chạy file cài đặt trên VMWare

 Khởi động tiến hành cài đặt
Hình 3. Khởi động tiến hành cài đặt
 • Chọn Card mạng từ Bridge -> NAT
Cấu hình Card mạng cho Emulated Virtual Environment
Hình 4. Cấu hình Card mạng cho Emulated Virtual Environment

3/Tiến hành cấu hình EVE

Giao diện khởi động ban đầu
Hình 5. Giao diện khởi động ban đầu
Cấu hình ban đầu
Hình 6. Cấu hình ban đầu
 • Tạo password login vào EVE-NG, user và pass mặc định là:

+ Eve-ng login : root

+ Password: “eve”

 • Tạo password cho EVE-NG ( password login vào hệ thống)
Tạo password login vào hệ thống
Hình 7. Tạo password login vào hệ thống
 • Tạo username
Tạo Username
Hình 8. Tạo Username EVE
 • Tạo domain name vd: ITFORVN.COM
Tạo Domain Name
Hình 9. Tạo Domain Name
 • Chọn IP management : DHCP từ card mạng, hoặc có thể dùng static : static sẻ yêu cầu tạo địa chỉ ip , subnet mask, default gateway, primary and secondary DNS servers.
 • Ở đây mình chọn DHCP
Cấu hình IP Management
Hình 10. Cấu hình IP Management
 • Configure EVE VM/BareMetal Server có thể truy cập Internet ( chọn direct connection)
Configure EVE VM/BareMetal Server có thể truy cập Internet
Hình 11. Configure EVE VM/BareMetal Server có thể truy cập Internet

II/Configure and Upgrade

1/ Update và Upgrade

 • Sau khi khởi động lại vào màn hình bắt đầu , tiến hành upgrade cho hệ thống.
 • SSH vào với username : root , Password: eve
Tiến hành Upgrade
Hình 12. Tiến hành Upgrade
 • Tiến hành upgrade bằng 2 lệnh sau:

 “apt-get update”

 “apt-get upgrade

Tiến hành Upgrade và Update
Hình 13. Tiến hành Upgrade và Update
 • Đợi hệ thống update và upgrade ( phải có mạng nhé ^^ ! )

2/Import IOL và active license cisco

Login vào hệ thống EVE-NG WinSCP
Hình 14. Login vào hệ thống bằng WinSCP
 • Truy cập vào đường dẫn /opt/unetlab/addons/iol/bin/
Upload IOL từ PC sang database
Hình 15. Upload IOL từ PC sang database
 • Upload IOL từ PC sang database
Upload IOL từ PC sang database
Hình 16. Upload IOL từ PC sang database
Upload IOL từ PC sang database
Hình 17. Upload IOL từ PC sang database
Upload IOL từ PC sang database
Hình 18. Upload IOL từ PC sang database
Upload IOL từ PC sang database
Hình 19. Upload IOL từ PC sang database

3/Tiến hành active license cisco

 • SSH vào hệ thống : sau đó type như code bên dưới để active license

root@eve-ng:~# cd /opt/unetlab/addons/iol/bin/        //truy cập vào thư mục binroot@eve-ng:/opt/unetlab/addons/iol/bin# ls             //xem tất cả image addedCiscoIOUKeygen.py                            L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-M5.3.binL2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin       L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.binL2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-IRON-20151103.binroot@eve-ng:/opt/unetlab/addons/iol/bin# python CiscoIOUKeygen.py  //active license

*********************************************************************

Cisco IOU License Generator – Kal 2011, python port of 2006 C version

Modified to work with python3 by c_d 2014

hostid=007f0101, hostname=eve-ng, ioukey=7f0343

Add the following text to ~/.iourc:

[license]

eve-ng = 972f30267ef51616;

(Các bạn lưu ý “license code” có thể khác nhau từng version, các bạn cứ chạy lệnh active license xong lấy code các bạn thu được đưa vào file iource nhé).

You can disable the phone home feature with something like:

echo ‘127.0.0.127 xml.cisco.com’ >> /etc/hosts

Active license cho hệ thống
Hình 20. Active license cho hệ thống
 • Tiến hành permit IOL image :

root@eve-ng:~# /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

root@eve-ng:~# cat /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc

[license]

eve-ng = 972f30267ef51616;  (Các bạn lưu ý “license code” có thể khác nhau từng version, các bạn cứ chạy lệnh license xong lấy code các bạn thu được đưa vào file iource nhé).

 • Đã tiến hành active lincese và permisssions thành công
Fix Permision thành công
Hình 21. Fix Permision thành công

4/Cài đặt UnetLab-Win-client và putty để access vào thiết bị

Phiên bản hiện tại là EVE-Win-Client nhé các bạn!

Cài đặt UnetLab-Win-client
Hình 22. Cài đặt UnetLab-Win-client
Cài đặt UnetLab-Win-client
Hình 23. Cài đặt UnetLab-Win-client
Cài đặt UnetLab-Win-client
Hình 24. Cài đặt UnetLab-Win-client
 • Login vào hệ thống bằng browser
 • Username: admin pass: eve (default)
Login Emulated Virtual Environment bằng Browser
Hình 25. Login Emulated Virtual Environment bằng Browser

5/Create newlab on browser

Các bước tạo một bài LAB căn bản
Hình 26. Các bước tạo một bài LAB căn bản
Các bước tạo một bài LAB căn bản
Hình 27. Các bước tạo một bài LAB căn bản
Các bước tạo một bài LAB căn bản
Hình 27. Các bước tạo một bài LAB căn bản
Chọn IOL của thiết bị
Hình 28. Chọn IOL của thiết bị
Các bước tạo một bài LAB căn bản
Hình 29. Các bước tạo một bài LAB căn bản
Demo giao diện LAB Emulated Virtual Environment
Hình 30. Demo giao diện LAB Emulated Virtual Environment

– NOTE IOL image:

 • L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-M5.3.bin    //Router
 • L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin
 • L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin // Switch L2
 • L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-IRON-20151103.bin // Switch L3

-Thiết nghĩ các bạn bắt đầu với  Network cần nắm cách cấu hình và kiến thức nền tảng về Network, trong những bài tiếp theo mình sẻ viết về series  các bài ” Tự học CCNAx và demo lab“.

Về phần  cài đặt license cho Emulated Virtual Environment anh em tham khảo thêm
https://www.youtube.com/watch?v=LsYfE7IwoP8 của tác giả  Thang Tran

-Trong quá trình viết bài khó tránh khỏi những thiếu sót hoặc chưa đầy đủ, mong các anh em góp ý để hoàn thiện bài viết.

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *