Tự Học CCNA Lab 6 Cấu hình DHCP

Cấu hình DHCP

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Sơ đồ bài lab
H1. Sơ đồ bài lab

Yêu cầu bài lab:

  1. Cấu hình các thông số cơ bản của Router
  2. Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP Server cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 cho các Clients
  3. R1 làm DHCP Server và R2 làm DHCP Rely Agent cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

Thực hiện cấu hình:

Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP Server

Cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

R1:

Cấu hình R1 cấp phát subnet 192.168.10.0/24 cho LAN10

R1(config)#ip dhcp pool LAN10
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#ex
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

Cấu hình R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 cho LAN20

R2(config)#ip dhcp pool LAN20              
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1        
R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8                  
R2(dhcp-config)#ex
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.

Tiến hành xin cấp địa chỉ IP từ Clients

Client LAN10

Client của LAN 10 nhận được IP từ DHCP
H2. Client của LAN 10 nhận được IP từ DHCP

Dùng Wireshark bắt các gói tin DHCPTa tiến hành dùng Wireshark bắt các gói tin của DHCP

Client LAN 20

Client của LAN 20 nhận được IP từ DHCP
H3. Client của LAN 20 nhận được IP từ DHCP

Thực hiện show cấu hình “show ip dhcp binding” để xem DHCP server đã cấp phát các địa chỉ nào cho các Pool

R1:

Tiến hành show dhcp binding
H4. Tiến hành show dhcp binding

R2:

Tiến hành show dhcp binding
H5. Tiến hành show dhcp binding
 Tiến hành show dhcp binding
H5. Tiến hành show dhcp binding

 

R1 làm DHCP Server và R2 làm DHCP Rely Agent

Cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

Trước tiên ta tiến hành xóa cấu hình DHCP pool trên R2.

R2(config)#no ip dhcp pool LAN20

Tiến hành cấu hình trên R1 làm DHCP Server, R2 là DHCP Relay Agent

R1:

R1(config)#ip dhcp pool LAN20                  
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0  
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1          
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8                 
R1(dhcp-config)#ex
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

R2: Cấu hình DHCP Relay Agent

R2(config)#int e0/1
R2(config-if)#ip helper-address 172.16.12.1
R2(config-if)#ex

Cấu hình Static route trên R1

Để R1 trả về các gói tin DHCP cho Clients LAN 20

R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.12.2

Clients VLAN20 đã nhận được IP

Clients VLAN20 đã nhận được IP
H5. Clients VLAN20 đã nhận được IP
Capture 4 packet DHCP Clients - DHCP Relay
Capture 4 packet DHCP Clients – DHCP Relay
Capture 4 packet DHCP Server - DHCP Relay
Capture 4 packet DHCP Server – DHCP Relay

“show ip dhcp binding” trên Server: ta thấy R1 cấp phát 2 địa chỉ IP cho 2 clients

“show ip dhcp binding” trên Server
H6. “show ip dhcp binding” trên Server

Tiến hành “show ip dhcp pool” để xem detail về các Pool DHCP

“show ip dhcp pool” trên Server
H7. “show ip dhcp pool” trên Server

Trên PC1 (LAN10) ta thử đặt IP tĩnh và xem DHCP Server xử lý conflict IP

Đặt IP tĩnh để test IP conflict
H8. Đặt IP tĩnh để test IP conflict
DHCP Server xử lý conflict IP
H9. DHCP Server xử lý conflict IP

*Mar 25 14:56:01.675: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged 192.168.10.3.

Bản tin log của DHCP

DEMO bài LAB:

Part 1

Part 2

Lời Kết bài LAB

Bài chia sẻ về“Cấu hình DHCP “của mình xin tạm dừng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo mình xin chia sẻ về“Cấu hình Etherchannel“. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.com nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé! Thân ái!

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *