Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab đầu tiên Cấu hình cơ bản trên Router Cisco. Một bước bắt đầu khá quan trọng để tiếp xúc với các thiết bị mạng.

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Công cụ để dựng mô hình giả lập anh em tham khảo bài viết: [EVE] – Cấu hình EVE từ A-Z 

Sơ đồ bài Lab Cấu hình Router Cisco cơ bản.

I. Yêu cầu bài Lab:

  1. Login vào Router.
  2. Khảo sát các mode cấu hình Router Cisco cơ bản.
  3. Đặt hostname cho Router.
  4. Cấu hình enable password.
  5. Cách cấu hình password console, cấu hình chống trôi dòng lệnh và không phân giải Domain Name.
  6. Cách config mã hóa tất cả các password trên Router.
  7. Thiết lập IP address trên Router và PC và kiểm tra kết nối (ping).
  8. Các câu lệnh show thông dụng trong Router Cisco cơ bản.
  9. Lưu cấu hình từ running config (cấu hình trong RAM của thiết bị) vào startup config (cấu hình trong NVRAM của thiết bị).
  10. Thực hiện xóa cấu hình Router.

II. Phần hướng dẫn Cấu hình Router Cisco cơ bản:

-Video hướng dẫn cấu hình.

Câu 10 : Thực hiện xóa cấu hình Router.

ITFORVN#erase startup-config

Thực hiện xóa cấu hình Router.
H1. Thực hiện xóa cấu hình Router.

ITFORVN#reload

Cách reboot Router Cisco
H2. Cách reboot Router Cisco

———————————————————————————————————————-

Mình xin kết thúc bài Hướng dẫn bài Lab 1 Cấu hình Router Cisco cơ bản. Mong tiếp tục được sự ủng hộ và góp ý của các thầy, các bạn và các anh em. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé. Thân ái!

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Tất cả bài viết về ccna tại đây

PHẦN I: SWITCHING

Tự Học CCNA Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Tự Học CCNA Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Tự Học CCNA Bài 10: Etherchannel

PHẦN II: ROUTING

Tự Học CCNA Bài 11: Các Kĩ Thuật Định Tuyến

Tự Học CCNA Bài 12: Giao thức định tuyến RIP

Tự Học CCNA Bài 13: Giao thức EIGRP (phần 1)

Tự Học CCNA Bài 14: Giao thức EIGRP (phần 2)

Tự Học CCNA Bài 15: Giao thức EIGRP (phần 3)

Phần Thực Hành demo lab

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking VTP

Tự Học CCNA Lab 4: VLAN Routing

Tự Học CCNA Lab 5: Cấu hình STP

Tự Học CCNA Lab 6: Cấu hình DHCP

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 8: Cấu hình Static Route

 

4.3/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *