AD Tidy: xác định lần chứng thực cuối cùng của User Domain

AD Tidy xác định lần chứng thực cuối cùng của User Domain. Trạng thái user thể hiện ở active hay disable
AD Tidy là công cụ giúp bạn dể dàng dọn dẹp user inactive trong môi trường Domain. Phiên bản hiện tai hỗ trợ tới 13.000 dòng. Bao gồm 2 phiên bản Free và Standard.

Phiên bản Standard bao  gồm tính năng xử lý tự động để clean up các inactive accounts.

Bản Free vẫn có thể hỗ trợ việc lọc user và thực thi trên nhiều account nên cũng rất tiết kiệm thời gian cho việc quản trị hệ thống

Dưới đây là một số hình ảnh trải nghiệm về phần mềm ( Version Free).

Phần mềm không cần cài đặt

Hình 1: Source phần mềm

Hình 2:Phần mềm khi khởi chạy

Nhập thông tin có tài khoản có quyền Domain Admin và thông tin domain.

Hình 3: Cấu hình phần mềm

Bấm Search và kiểm tra thông tin tài khoản

Hình 4: Bảng kết quả

Các lệnh thực thi phần mềm hỗ trợ

Hình 5: Box liệt kê lệnh thực thi

Bạn có thể download phần mềm tại: http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADTidy/Info.html

Tác giả:  goodwill-tranITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *