goodwill tran

#Free Tools: LPAR2RRD phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống.

LPAR2RRD là phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống cho bạn xem được hiệu quả của việc cấp phát tài nguyên cũng như dự…

Xem thêm
AD Tidy: xác định lần chứng thực cuối cùng của User Domain

AD Tidy xác định lần chứng thực cuối cùng của User Domain. Trạng thái user thể hiện ở active hay disable AD Tidy là công…

Xem thêm
LPAR2RRD phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống

LPAR2RRD giúp bạn xem được hiệu quả của việc cấp phát tài nguyên. Với những báo cáo của LPAR2RRD, bạn dể dàng xác định được…

Xem thêm
Horizon View – Những lưu ý trước khi triển khai hệ thống VDI

Khái niệm ảo hoá desktop, EUC đã quá quen thuộc với với các Anh Em IT ngày nay. Các hãng phần mềm liên tục tổ…

Xem thêm