Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Trong mỗi công ty, doanh nghiệp có rất nhiều tài sản khác nhau: laptop, máy tính, màn hình, ti vi, camera, license, điện thoại, …
 • Việc quản lý những tài sản này là một vấn đề khá đau đầu, đặc biệt với các công ty có nhiều nhân viên thường xuyên ra vào nghỉ việc.
 • Làm sao kiểm tra được ngay: hiện tại đang có bao nhiêu laptop, những ai đang sử dụng và lịch sử người dùng nó trước kia, các thông số kỹ thuật, hạn bảo hành, nhà cung cấp, giá tiền, lịch sử sữa chữa hư hỏng…
 • Snipe IT là 1 phần mềm open source miễn phí giúp quản lý toàn bộ tài sản công ty bạn.

Cài đặt Windows Server 2016 trên Google Cloud Platform

 • Mình đã có hướng dẫn trong phần 1 của bài viết trước đây lúc hướng dẫn cài đặt Wiki JS, các bạn có thể xem lại theo Link:  Cài Windows Server
 • Thao tác trên môi trường Windows Server 2016

Các công cụ cần download trước khi cài đặt:

 • 1. Notepad++
 • 2. PHP download
 • 3. C++ 2015
 • 4. C++ 2012
 • 5. URL Rewrite Module
 • 6. PHP Manager
 • 7. MariaDB/MySQL
 • 8. Snipe-it
 • 9. Composer

Link Download: Download

062320 0915 Hngdnci1 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Kính hoạt tính năng Web Server

 • Mở Server Manager -> Dashboard -> Add roles and features

062320 0915 Hngdnci2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn Role-based or feature-based installation. Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn Select a server from the server pool, chọn tên server bạn muốn cài đặt. Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn Web Server -> Add Feauter. Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci6 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Nhấn Next, Chọn Application Development -> Chọn CGI. Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci7 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn Restart the destination server automatically if required. Nhấn Install

062320 0915 Hngdnci8 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Thành công

062320 0915 Hngdnci9 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Để tắt bảo mật trình duyệt web, Vào Server Manager -> Local Server -> IE Enhanced Security Configuration, nhấn vào On, Tick vào 2 dòng Off. Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci10 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Truy cập link: http://localhost/, nếu hiện ra giao diện web, bạn đã bật thành công Web Server

062320 0915 Hngdnci11 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt Notepab++

 • Mở danh sách phần mềm dowload ban đầu, cài đặt notepad++

062320 0915 Hngdnci12 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt PHP

 • Copy thư mục “php-7.4.7-nts-Win32-vc15-x64” đã Dowload, phần mềm dowload số 2. Dán vào ổ đĩa C. Đổi tên thư mục thành PHP

062320 0915 Hngdnci13 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt Visual C++2015

062320 0915 Hngdnci14 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt Visual C++2012

062320 0915 Hngdnci15 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt URL Rewrite

062320 0915 Hngdnci16 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt PHP Manager

062320 0915 Hngdnci17 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Vào Server Manager -> IIS -> Click phải vào tên Server của bạn -> Internet Information Services IIS Manager
 • Click phải vào Icon dưới thanh Taskbar, chọn Pin to taskbar, để dễ thao tác về sau

062320 0915 Hngdnci18 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn server, nhấn vào PHP Manager

062320 0915 Hngdnci19 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Tại mục PHP Manager -> Register new PHP version, tìm đến đường dẫn C://PHP, chọn file “php-cgi”, nhấn Open. Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci20 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Kết quả

062320 0915 Hngdnci21 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Cũng trong PHP Manager -> PHP Extensions, nhấn Enable or disable an extension

062320 0915 Hngdnci22 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Enable các tính năng giống như hình dưới

062320 0915 Hngdnci23 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • PHP Manager -> PHP Settings, nhấn Manage all settings

062320 0915 Hngdnci24 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Nhấn Add bên góc phải, đặt tên theo hình. Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci25 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Truy cập đường dẫn: C:\inetpub\wwwroot
 • Tạo 1 file notepad tên “phpinfo.php” với nội dung “<?php phpinfo(); ?>”, bạn có thể tạo trên Desktop và copy dán file vào đường dẫn trên

062320 0915 Hngdnci26 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Mở Internet Information Services (IIS) Manager đã Pin dưới Taskbard. Nhấn Restart bên góc phải

062320 0915 Hngdnci27 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

062320 0915 Hngdnci28 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt MariaDB

 • Tạo password cho user root. Tick chọn Enable access from remote machines. Nhấn Next

062320 0915 Hngdnci29 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn hết. Nhấn Next.

062320 0915 Hngdnci30 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Next tiếp, Install

062320 0915 Hngdnci31 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cấu hình MySQL Database và User

 • Trên Desktop, mở phần mềm tên “HeidiSQL”
 • Nhấn New , nhập Password vừa tạo ở bước trên. Nhấn Open

062320 0915 Hngdnci32 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Click phải vào khoảng trống bên trái, Create New -> Database

062320 0915 Hngdnci33 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Đặt tên cho database. Collation chọn: utf8mb4_unicode_ci. Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci34 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn database Snipeit, Tools -> User manager

062320 0915 Hngdnci35 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Nhấn Add, đặt tên User, password. Nhấn Add object, chọn snipeit. Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci36 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Tick chọn tất cả. Nhấn Save

062320 0915 Hngdnci37 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt Snipe IT

 • Copy phần mềm đã dowload tên “snipe-it-4.9.2” dán vào đường dẫn C:\inetpub\wwwroot. Đổi tên thư mục thành “snipe-it”
 • Truy cập đường dẫn: C:\inetpub\wwwroot\snipe-it. Mở file “.env.example” bằng notepab. Save As file notepad rename thành “.env” có định dang đuôi .all lưu ở Desktop.
  Copy file .env dán lại vào C:\inetpub\wwwroot\snipe-it
 • Mở file .env lên sửa nội dung:
  APP_URL: địa chỉ IP tĩnh của Windows Server. Cách chỉnh địa chỉ IP tĩnh bên dưới
 • Điền tên, user name, password truy cập database, được tạo ở bước trên
  DB_DUMP_PATH: dán đường dẫn: C:\Program Files\MariaDB 10.1\bin
 • Save file

062320 0915 Hngdnci38 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cách chỉnh địa chỉ IP tĩnh cho Windows Server

 • Mở đường dẫn: Control Panel -> Network and Internet -> Network Connections
 • Click phải Ethernet -> Properties
  062320 0915 Hngdnci39 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016
 • Mở Ipv4

062320 0915 Hngdnci40 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Gán địa chỉ IP tĩnh -> OK -> OK

062320 0915 Hngdnci41 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Cài đặt Composer

 • Copy file “9. Composer-Setup” trong Folder dowload ban đầu dán vào đường dẫn: C:\inetpub\wwwroot\snipe-it
 • Mở file “Composer-Setup” để cài đặt

062320 0915 Hngdnci42 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Tại thư mục trong đường dẫn: C:\inetpub\wwwroot\snipe-it. Nhấn File -> Open Windows PowerShell -> Open Windows PowerShell as administrator

062320 0915 Hngdnci43 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chạy lệnh: ping 8.8.8.8 , để kiểm tra có kết nối Internet
  Chạy lệnh: composer install, chờ dowload tầm 5 phút
  Chạy lệnh: php artisan key:generate, nhấn Yes

062320 0915 Hngdnci44 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Copy Key trên dán vào C:\inetpub\wwwroot\snipe-it\.env tại mục APP_KEY. Save lại

062320 0915 Hngdnci45 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

Tạo và mở Port truy cập website

 • Mở Internet Information Server dưới Taskbard. Click phải Sites chọn Add Website

062320 0915 Hngdnci46 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Đặt tên, chọn đường dẫn C:\inetpub\wwwroot\snipe-it\public
  Gán Port tùy ý: ở đây mình để Port 3456.
 • Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci47 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chọn Snipe IT -> Handler Mappings

062320 0915 Hngdnci48 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Php-7.4.7 -> Request Restrictions

062320 0915 Hngdnci49 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Nhập theo hình dưới, nhấn OK

062320 0915 Hngdnci50 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Truy cập: C:\inetpub\wwwroot\snipe-it\public. Click phải vào Folder Upload -> Properties -> Security -> Edit
  062320 0915 Hngdnci51 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016
 • Gõ tên User Windows Server bạn đang dùng -> Check Names -> OK.
  Chọn User, Tick vào Full Controll.
 • Nhấn OK

062320 0915 Hngdnci52 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

062320 0915 Hngdnci53 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Truy cập C:\inetpub\wwwroot\snipe-it\bootstrap, Click phải Folder “cache”. Phân quyền Full Controll tương tự như trên
 • Truy cập: C:\inetpub\wwwroot\snipe-it, Click phải Folder “Storage”. Phân quyền Full Controll tương tự như trên
 • Truy cập: C:\Windows, Click phải Folder “Temp”. Phân quyền Full Controll tương tự như trên
 • Restart lại Web Server

062320 0915 Hngdnci54 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

062320 0915 Hngdnci55 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Truy cập http://localhost:3456 , điền các thông tin theo yêu cầu. Và bạn đã có thành quả.

062320 0915 Hngdnci56 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Để truy cập từ bên ngoài Windows Server. Bạn hãy NAT port trên Google Cloud Platform.
 • Nat Port
 • Sau đó truy cập: http://12.34.56.78:3456, trong đó 12.34.56.78 là IPWAN của Windows Server
 • Cách lấy IPWAN: Trên giao diện Google Cloud Platform nhấn Menu -> VPC netword -> External IP addresses, copy địa chỉ External IP addresses dán vào ô Site URL bên trên.

  062320 0915 Hngdnci57 Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý tài sản Snipe IT trên Windows Server 2016

 • Chúc các bạn thành công!

   

  Tác giả:  Nguyễn Công Tâm – ITFORVN.COM

  Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

   

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x