Home / Documents / NETWORK / Cisco / Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Tự Học CCNA Lab 7: Cấu hình Etherchannel

Cấu hình Etherchannel

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Diagram:

H1. Lab Diagram
H1. Lab Diagram

Yêu cầu bài lab:

 1. Tiến hành đấu nối thiết bị như sơ đồ, thực hiện các cấu hình đơn giản.
 2. Configure Etherchannel giữa SW1-2 dùng giao thức PAgP, SW2-3 dùng giao thức LACP.

Cấu hình:

 1. Cấu hình các thông số như: hostname, password, no ip domain,….
 2. Etherchannel layer2
  • Cấu hình Etherchannel Static(mode ON) – Sw1-2
  • Tạo channel sử dụng giao thức PAgP (chuẩn Cisco)
  • Giao thức LACP (chuẩn quốc tế)
 3. Confìgure Etherchannel Layer 3

1. Configure Mode ON (Static channel)

Sw1:

Sw1(config)#int range e0/0-1
Sw1(config-if-range)#no channel-group
Sw1(config-if-range)#no channel-protocol
Sw1(config-if-range)#shutdown
Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Sw1(config-if-range)#no shutdown
Sw1(config-if-range)#ex

       Sw2:

Sw1(config)#int range e0/0-1
Sw2(config-if-range)#no channel-group
Sw2(config-if-range)#no channel-protocol
Sw2(config-if-range)#shutdown
Sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Sw2(config-if-range)#no shutdown
Sw2(config-if-range)#ex

Tiến hành kiểm tra interface Etherchannel bằng câu lệnh: “show etherchannel summary”

“show ip int br”

Sw1:

H2. Show Etherchannel Summary trên Sw1-mode ON
H2. Show Etherchannel Summary trên Sw1-mode ON

Sw1:

H3. Xem trạng thái port Channel trên Sw
H3. Xem trạng thái port Channel trên Sw

Tương tự trên Sw2:

H4. Show Etherchannel Summary trên Sw2-mode ON
H4. Show Etherchannel Summary trên Sw2-mode ON

Sw2:

H5. Xem trạng thái port Channel trên Sw2
H5. Xem trạng thái port Channel trên Sw2

2. 1 Giao thức PAgP

Sw1:

Sw1(config)#int range e0/0-1
Sw1(config-if-range)#channel-protocol pagp
Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Sw1(config-if-range)#ex

Sw2:

Sw2(config)#int range e0/0-1
Sw2(config-if-range)#channel-protocol pagp
Sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Sw2(config-if-range)#ex

Kiểm tra kết nối Etherchannel, dùng lệnh “show etherchannel summary”

H7. Show Etherchannel Summary trên Sw2-PAgP
H7. Show Etherchannel Summary trên Sw2-PAgP

Tương tự trên Sw2:

H8. Show Etherchannel Summary trên Sw2-LACP
H8. Show Etherchannel Summary trên Sw2-LACP

2.2 Cấu hình giao thức LADP

Sw2:

Sw2(config)#int range e0/0-1
Sw2(config-if-range)#channel-protocol lacp
Sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Sw2(config-if-range)#ex

Sw3:

Sw3(config)#int range e0/0-1
Sw3(config-if-range)#channel-protocol lacp
Sw3(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Sw3(config-if-range)#ex

Kiểm tra interface Etherchannel

H8. Show Etherchannel Summary trên Sw2-LACP
H8. Show Etherchannel Summary trên Sw2-LACP
H9. Xem trạng thái port Channel trên Sw
H9. Xem trạng thái port Channel trên Sw

Trên Sw3:

H10. Show Etherchannel Summary trên Sw3-LACP
H10. Show Etherchannel Summary trên Sw3-LACP
H11. Xem trạng thái port Channel trên Sw
H11. Xem trạng thái port Channel trên Sw

3. Cấu hình Etherchannel Layer 3

Ở đây mình chạy mode ON (Static Channel)

Sw1:

Sw1(config)#default interface range e1/0-1
 Sw1(config)#int range e1/0-1
 Sw1(config-if-range)#no switchport
 Sw1(config-if-range)#channel-group 13 mode on
 Sw1(config-if-range)#ex
 Sw1(config)#int port-channel 13
 Sw1(config-if)#no switchport
 Sw1(config-if)#ip add 192.168.13.1 255.255.255.0
 Sw1(config-if)#ex

Sw3:

Sw3(config)#default interface range e1/0-1
 Sw3(config)#int range e1/0-1
 Sw3(config-if-range)#no switchport
 Sw3(config-if-range)#channel-group 13 mode on
 Sw3(config-if-range)#ex
 Sw3(config)#int port-channel 13
 Sw3(config-if)#no switchport
 Sw3(config-if)#ip add 192.168.13.3 255.255.255.0
 Sw3(config-if)#ex

Thực hiện show kiểm tra etherchannel

Sw1:

Sw1(config)#do sh etherchannel sum
H12. Show Etherchannel sum layer3 Sw1
H12. Show Etherchannel sum layer3 Sw1

R: Etherchannel đang chạy Layer3

Sw1(config)#do sh ip int br
H13. Show int channel layer3 Sw1
H13. Show int channel layer3 Sw1

Ta thấy port-channel đã “up”

Tương tự trên Sw3:

H14. Show Etherchannel sum layer3 Sw3
H14. Show Etherchannel sum layer3 Sw3
H15. Show int channel layer3 Sw3
H15. Show int channel layer3 Sw3

Thực hiện ping kiểm tra kết nối Layer 3 etherchannel

Sw1 -> Sw3

H16. Check kết nối Sw1-Sw3
H16. Check kết nối Sw1-Sw3

Sw3 -> Sw1

H17. Check kết nối Sw1-Sw3
H17. Check kết nối Sw1-Sw3

 

Ở đây các bạn có thể cấu hình Layer 3 Channel ở các giao thức khác như PAgP hay LACP nhé.

Lời Kết bài LAB

Bài chia sẻ về“Cấu hình Etherchannel “của mình xin tạm dừng tại đây. Bài chia sẻ tiếp theo mình xin chia sẻ về“Cấu hình HSRP“. Hãy theo dõi bài viết tiếp theo trong Series Tự học CCNA tại website và blog itforvn.com nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé! Thân ái!

Quân Lê – ITFORVN.COM

 

About Nguyễn Lê Quân

Check Also

WIFI UNIFI P1- Chia sẽ kinh nghiệm sử dụng

Thị trường mạng không dây (wireless): Có thể nói thời gian gần đây mạng không …

Trả lời