Virtualization

Design hạ tầng cho hệ thống ảo hóa VMWARE – PART 1

Design hệ thống ảo hóa VMWARE – Để tránh bài viết quá dài dòng và không focus sâu vào  vấn đề phần thiết kế nầy…

Xem thêm
DESIGN HẠ TẦNG CHO HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE – PART 2

CÁCH CHỌN HARDWARE CHO HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE Có lẽ khi quyết định đâu tư hệ thống VMWARE 1 trong những điều làm bạn…

Xem thêm
DESIGN HẠ TẦNG CHO HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE – PART 3

Một số SAMPLE hardware Tham khảo cho hệ thống ảo hoá cho doanh nghiệp có số lượng VM vừa và nhỏ. 1. Dành cho doanh…

Xem thêm