VMware vSphere 7 Clustered VMDK

VMware vSphere 7 được phát hành gần đây không phải là một cuộc cách mạng; hầu hết các tính năng của nó đã được đưa vào các phiên bản trước. Chúng ta có thể gọi nó là một sự tiến hóa. Đúng, có thể sử dụng Kubernetes cùng với vSphere, configure file shares and quotas và sử dụng scalable shares cho nhóm resource pools của chúng ta. vSphere cũng cho phép cấu hình các đĩa ảo được phân cụm (clustered)(VMDK), điều này cần thiết khi bạn muốn triển khai Windows Server Failover Cluster (WSFC).

Trước đây, bạn phải sử dụng RDM để định cấu hình và sử dụng WSFC. Bây giờ, với vSphere 7.0, bạn có thể kích hoạt hỗ trợ cho clustered VMDK trong datastore. Điều này cung cấp một số lợi thế, nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu

WSFC hỗ trợ Microsoft Cluster Service, WSFC và Microsoft SQL Server Always-On Failover Cluster Instances.

Lưu ý rằng SQL server Always On Availability Groups hoặc Exchange Database Availability Groups không yêu cầu các cấu hình lưu trữ đặc biệt, chẳng hạn như clustered VMDK. Vì vậy, các giải pháp này có thể được sử dụng trên VMFS datastores hoặc NFS datastores truyền thống mà không cần cấu hình lưu trữ đặc biệt.

Giải pháp VMware này được VMware hỗ trợ từ vSphere, nhưng cũng từ phía Microsoft phải sử dụng Windows Server 2012 và HĐH cao hơn.

Chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu dưới đây. Một trong số đó là việc bạn chỉ có thể sử dụng các shared VMDK với một array được kết nối qua fiber channel (FC). Yêu cầu này giúp loại bỏ nhiều arrays được kết nối qua ethernet.

Yêu cầu Shared VMDK

 • Fiber channel array only.
 • Array phải hỗ trợ ATS, SCSI-3 PR–type Write Exclusive–All Registrant (WEAR).
 • Datastore phải được formatted bằng VMFS 6 (VMFS 5 không được hỗ trợ).
 • VMDK phải là Eager Zero Thick (không hỗ trợ thin provisioned VMDK).
 • Nếu bạn đã cấu hình DRS trong môi trường của mình, bạn phải tạo quy tắc anti-affinity để VMs có thể chạy trên hosts riêng biệt.
 • vCenter server 7.0 trở lên.
 • Snapshots, cloning và storage vMotion không được hỗ trợ (không thể sao lưu nodes vì phần mềm sao lưu sử dụng snapshots).
 • Fault tolerance (FT), hot change đối với phần cứng ảo VMS và hot expansion các clustered disks thì cũng không hỗ trợ
 • vMotion được hỗ trợ, nhưng chỉ đối với hosts đáp ứng các yêu cầu tương tự.

Kích hoạt hỗ trợ Clustered VMDK trên datastore

Clustered VMDK được cấu hình ở per-datastore level. Vì vậy, nếu bạn có các arrays khác nhau được kết nối với cluster của mình, hãy đảm bảo chỉ tạo và cấu hình datastore chính xác. Theo văn bản này, chỉ FC storage arrays được hỗ trợ, nhưng VMware cũng đang làm việc để hỗ trợ các loại arrays khác.

Dưới đây là các bước :

Mở vSphere client, Storage và chọn datastore.

Bấm chuột phải vào parent object và chọn Create a New Datastore

Làm theo các bước để tạo kho dữ liệu bằng cách chọn format VMFS 6 và cài đặt default partition.

Khi bạn đã tạo xong datastore, hãy chuyển đến Storage view > Select > Configure > General > Datastore capabilities > Clustered VMDK > Enable và click vào Enable.

VM-creation workflow

Quy trình VM-creation bao gồm tạo một VM mới và thay đổi tùy chọn cấu hình SCSI bus-sharing thành Physical.

Thêm SCSI controller mới. Chọn VMware Paravirtual . Trong bài này, SCSI Controller 1 được tạo và thêm vào VM.

Thêm VMDK mới được định dạng bằng Eager Zero Thick (EZT) và lưu trữ VMDK này trên datastore mới mà bạn vừa tạo. Sau đó gán VMDK mới cho SCSI controller.

Tổng quan về phần cứng ảo trông như thế này. Lưu ý rằng không sử dụng Multi-writer cho clustered VMDK datastore.

Lưu ý : Boot disk (và tất cả các đĩa không chia sẻ) phải được gắn vào SCSI controller riêng biệt với bus sharing được đặt thành None.

Tạo các node VM bổ sung

Dưới đây là các bước cho VM thứ hai, đây sẽ là node thứ hai của cluster và sẽ sử dụng disk hiện có mà chúng ta đã tạo cho node đầu tiên (hãy nhớ rằng, bạn có thể có tối đa năm node):

Create a second VM > Assign resources, CPU and memory > Select ESXi host > Click OK để hoàn tất.

Thêm new virtual SCSI controller (sử dụng đề xuất VMware Paravirtual).

Đặt tùy chọn SCSI bus-sharing thành Physical  > dẫn tới VMDK hiện có từ node đầu tiên (bạn sẽ sử dụng tùy chọn Add an Existing Hard Disk).

Bây giờ assign VMDK cho new vSCSI controller mà bạn đã tạo trước đó. Bạn nên sử dụng cùng ID SCSI (virtual device node) khi gán đĩa cho tất cả nodes bổ sung.

Bài viết về VMware Kb 2147661 có thể giúp bạn thêm khi bạn đang tạo và định cấu hình Microsoft WSFC trên VMware vSphere.

Các yêu cầu  khác và hạn chế:

 • Bạn không thể mix các disk được clustered và không chia sẻ trên một SCSI controller ảo. Nó không được hỗ trợ.
 • Mixing các clustered VMDK và các loại đĩa khác (vVOLS, pRDM) cũng không được hỗ trợ.
 • Tối đa năm node được hỗ trợ.
 • Số lượng clustered VMDKs tối đa trên mỗi host là 128.
 • Cluster over box được hỗ trợ (nhưng Cluster-in-a-Box không được hỗ trợ).

Lời kết

VMware đã thêm nhiều tính năng lớn và nhỏ trong vSphere 7.0. Mặc dù hầu hết các trường hợp sử dụng dựa vào các quyết định kiến ​​trúc đều có thể có trong các bản phát hành trước của vSphere, nhưng đối với một số trường hợp sử dụng, các tùy chọn bị thiếu hoặc không được hỗ trợ. VMware Clustered VMDK cung cấp hỗ trợ ở datastore level.

VMware không khuyến nghị sử dụng cluster-enabled VMDK datastore để lưu trữ unclustered VMDKs; tuy nhiên, nó là một cấu hình được hỗ trợ.

Clustered VMDK datastores vSphere 7.0 là một sự phát triển của cấu hình cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều kiến trúc hơn để xây dựng các môi trường Microsoft WSFC.

Biên dịch:  Sang LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *