VMware SRM 8.3 and vSphere Replication 8.3

VMware Site Recovery Manager (SRM) 8.3 gần đây đã được công bố. Sản phẩm đã liên tục phát triển kể từ năm 2008, khi lần đầu tiên được giới thiệu với cộng đồng VMware. Nếu bạn chưa quen với SRM, bạn nên biết đây là sản phẩm bạn sẽ cần nếu bạn dự định đặt một số tình huống khắc phục thảm họa (DR) cho công ty của bạn.

Nội dung bài viết này

 • What’s new in SRM 8.3?
 • What’s New in vSphere Replication 8.3
 • Other new features of SRM and VR 8.3
 • Conclusion

VMware Site Recovery Manager (SRM) 8.3 gần đây đã được công bố. Sản phẩm đã liên tục phát triển kể từ năm 2008, khi lần đầu tiên được giới thiệu với cộng đồng VMware. Nếu bạn chưa quen với SRM, bạn nên biết đây là sản phẩm bạn sẽ cần nếu bạn dự định đặt một số tình huống khắc phục thảm họa (DR) cho công ty của bạn.

VMware SRM 8.3 có một số tính năng mới quan trọng. SRM được phân phối dưới dạng virtual appliance, do đó bạn không còn cần HĐH Windows để triển khai nó. Bản phát hành SRM 8.3 giới thiệu hỗ trợ VMware VVol, cho phép bạn sao chép các máy ảo được lưu trữ trong kho dữ liệu VVol trên các sites nguồn và đích. Điều này thật thú vị, vì VVols có dạng granular (1 VVol trên mỗi máy ảo) và bạn có thể sao chép một VM duy nhất dưới dạng thực thể nhỏ nhất.

SRM tận dụng bốn loại replication khác nhau:

 • vSphere replication (Bản sao dựa trên hypanneror)
 • Array-based replication
 • Virtual volume (VVol) replication
 • Stretched storage for transferring data between sites

Lưu ý: Sao chép dựa trên mảng và lưu trữ kéo dài phải được cấp phép và định cấu hình đúng và the storage replication adaptor được cài đặt trên máy chủ SRM ở cả sites nguồn và đích. Bản sao VVol cũng phải được cấp phép và định cấu hình, nhưng không cần phải cài đặt và định cấu hình the storage replication adaptor.

vSphere Replication 8.3 là một sản phẩm kết hợp với SRM để sao chép VM-based. Đây là một giải pháp rất hiệu quả cho các SMB sẵn sàng sao chép máy ảo đến các remote locations. Trên thực tế, sản phẩm được tích hợp miễn phí với mọi phiên bản vSphere.

Tuy nhiên, chỉ với tích hợp SRM, sản phẩm này thực sự tỏa sáng, vì SRM cung cấp các nhiệm vụ phối hợp và tự động hóa mà VR không có. Do đó, bạn phải mua SRM để tự động hóa các gói DR của bạn; nếu không, bạn sẽ cần phải thực hiện một số tác vụ thủ công.

What’s new in SRM 8.3?

VVOL support: Như đã đề cập, giờ đây bạn có thể định cấu hình nguồn và đích để replication trên VMware VVols. Tất cả các VM là một phần của kho dữ liệu VVol và được bảo vệ bởi array-based replication được bảo vệ tự động bằng chính sách lưu trữ, để bảo vệ VM. Lưu ý rằng storage array của bạn phải hỗ trợ VVols.

Automatic VM protection: Với tính năng này, VM của bạn được bảo vệ tự động khi bạn thêm nó vào kho dữ liệu được bảo vệ của bạn, vì vậy bạn không phải mở SRM console và thêm VM vào nhóm bảo vệ theo cách thủ công. SRM tự động bảo vệ các VM được vMotioned hoặc tạo trong protected datastore là một phần của protected group. Điều này cũng áp dụng cho VVol datastores, do đó mọi VM được liên kết với VVol protection grou thông qua chính sách lưu trữ sẽ được bảo vệ tự động.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng vMotion để di chuyển VMs từ protected datastore này sang protected datastore khác, VM này không được bảo vệ tự động. Đây là theo thiết kế, để ngăn chặn sự cố với người dùng vô tình di chuyển VM từ protection group này sang khác.

Với SRM, bạn có thể đặt các cấu trúc liên kết khác nhau, không chỉ active–passive sites. Dưới đây là ba cấu trúc liên kết khác nhau được hỗ trợ bởi VMware SRM 8.3:

 • Active–Passive: Cấu trúc liên kết phổ biến nhất, đây là thiết lập truyền thống nhất. Có một trang sản xuất chính với các ứng dụng và máy ảo đang chạy. Site này được nhân rộng đến một địa điểm từ xa nơi bạn có cơ sở hạ tầng chỉ “sleeps”. Không có máy ảo nào đang chạy ở đó, chỉ có máy ảo tắt nguồn đang chờ được bật trong trường hợp main site bị lỗi.
 • Active–Active: Kịch bản này cho phép bạn sử dụng một số khối lượng công việc ưu tiên thấp trên một remote site (ví dụ: kiểm tra và phát triển) cũng như các máy ảo tắt nguồn được sao chép từ main site. Ưu điểm là việc sử dụng tài nguyên và công suất tại main site bị giảm trong khi công suất đủ được duy trì trong trường hợp có vấn đề ở main site.

 • Bi-Directional: Trong kịch bản này, bạn có thể có các ứng dụng sản xuất ở cả hai site. VMware SRM hỗ trợ bảo vệ VsM theo cả hai hướng. Ví dụ: VMs tại site 1 được bảo vệ tại site 2 và ngược lại.

 

What’s New in vSphere Replication 8.3

Automatic disk resizing: Giả sử bạn sao chép một VM vào một remote location và bạn thay đổi kích thước (các) đĩa của VM nguồn. Trước đây, bạn phải tự đi vào SRM console và thay đổi đĩa sao chép tại đích. Bây giờ nó là tất cả tự động.

VR import/export config: Bây giờ bạn có thể xuất cấu hình VR và nhập cấu hình khi cài đặt lại hoặc triển khai lại sản phẩm. (Lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng qua CLI.)

Performance improvements: Để đồng bộ hóa ban đầu và liên tục, sản phẩm đã cải thiện hiệu suất của nó. Nó không so sánh tổng kiểm tra cho các đĩa trống. Sản phẩm cũng bỏ qua các thao tác đọc trong khi thực hiện đồng bộ hóa ban đầu và chỉ sao chép dữ liệu vào thư mục đích thay thế.

Automated VM protection: Nếu bạn đang sử dụng các LUN array-based replication và array-based replication, các VM nằm trong LUN cụ thể đó sẽ được bảo vệ tự động. Vì vậy, bạn không còn cần phải thêm một VM cụ thể vào nhóm bảo vệ hoặc kế hoạch khôi phục.

Other new features of SRM and VR 8.3

The new export tool: Công cụ có thể bảo vệ tất cả các ánh xạ không được định cấu hình với tùy chọn ” use site-level ” trong quá trình import. Tùy chọn ” export/backup ” có thể là một phần của kế hoạch khôi phục.

vROPS Management pack for SRM 8.3: Tính năng này cho phép bạn giám sát kết nối giữa các máy chủ SRM, tính khả dụng của máy chủ SRM từ xa và trạng thái của các protection groups và recovery plans trong SRM. Bạn có thể thấy các VM chưa được định cấu hình là một phần của PG và liệt kê các VM được liên kết với PG.

vROPS Management pack for VR 8.3: Tính năng này cho bạn thấy mười VMs hàng đầu có vi phạm RPO và thời gian trễ sao chép.

Dedicated view in vSAN dashboard: Sử dụng và tiêu thụ dữ liệu của vSphere Replication trên kho dữ liệu vSAN có chế độ xem chuyên dụng để kiểm tra báo cáo mức tiêu thụ dung lượng vSAN trong vSphere client.

Conclusion

Bạn có thể đặt một bản sao đơn giản của VM từ vị trí này sang trang khác thông qua phần mềm vSphere Replication rất dễ dàng. VR là miễn phí và đi kèm với mỗi bản phát hành của vSphere. Nếu bạn muốn một số điều phối, tự động hóa và re-IP của máy ảo để phù hợp với sơ đồ IP của remote site, thì bạn sẽ cần phần mềm SRM.

VMware đang đẩy mọi thứ lên Linux, đặc biệt là bản phân phối Photon OS Linux của họ, được duy trì bởi VMware. Điều này rất quan trọng từ quan điểm bảo mật vì các bản vá bảo mật và lỗ hổng bảo mật có thể được phát hành nhanh hơn.

VR và SRM là một phần của các sản phẩm vSphere datacenter, cho phép bạn tận dụng vSphere-based array-based replication. Với array-based replication, bạn sẽ cần cài đặt các replication adapters provided được cung cấp bởi nhà cung cấp array của bạn.

Biên dịch:  Sang LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *