Cài đặt Windows Subsystem for Linux trên Windows 10.

Trong bài này mình sẽ giới thiệu về Windows subsystem for Linux (WSL). WSL chỉ có từ Windows 10 build 14328 trợ lên.

Vậy WSL là gì?

WSL là 1 tính năng của Windows 10 cho phép chạy command của Linux trực tiếp từ Windows mà không phải qua bất kỳ máy ảo nào. Rất nhiều lập trình viên, linux admin… Dùng MacOS vì sự tương thích gần gũi với Linux. Dev thường test trên máy tính trước rồi sau đó chuyển ra Production. Giờ thì ta đã có lý do để dùng windows. Trên đây ta có thể dùng Ansible, Python, GOLang….

WSL hơn Linux VM chổ nào? WSL dùng ít tài nguyên hơn, tiện hơn, gần gũi với người dùng vì giao diện. Việc chuyển file giữa linux(WSL) và Windows cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cài đặt WSL

Mở PowerShell dưới quyền Administrator. Sau đó run command:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Sau đó restart lại máy theo yêu cầu. Sau khi khởi động xong vào Microsoft Store tìm kiến Ubuntu. Chọn Ubuntu 18.04 LTS và chọn cài đặt.

Sau khi cài đặt xong các bạn vào Menu windows tìm Ubuntu và khởi động app lên. Đặt username/password là xong.

Vậy tui cài WSL xong rồi, nó tiện hơn chổ nào?

Hỏi: Mấy file của tui để ở đâu?

Đáp: Để ở đây

C:Users[username]AppDataLocalPackagesCanonicalGroupLimited.Ubuntu18.04onWindows_79rhkp1fndgscLocalStaterootfs

Dùng chương trình notepad++ để chỉnh sửa file trên Linux chưa bao giờ dễ như vậy. Không cần phải xài vim, nano nữa.

Hỏi: Chép file từ windows vào linux sao?

Đáp: Để dùng file ổ C. Tương tự cho các ổ còn lại. Ví dụ:

/mnt/c

Hỏi: Cài webserver trên WSL thì xài port ra sao?

Đáp: WSL dùng chung IP với windows và port cũng sẽ dùng chung. Cài webserver trên WSL thì cứ http://localhost

Còn nhiều câu hỏi nữa?

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/faq

Hỏi: Cài giao diện Ubuntu được không?

Không và được.
Microsoft không hỗ trợ giao diện

Được: dùng tool giao diện. Chi tiết https://askubuntu.com/questions/993225/whats-the-easiest-way-to-run-gui-apps-on-windows-subsystem-for-linux-as-of-2018

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *