Sysmon

Sysmon là gì? Sysmon là bộ công cụ của Microsoft dùng để kiểm tra những hoạt động của Windows: process,...