Cài đặt Netbox với docker

I/Netbox là gì

Netbox là web platform quản lý địa chỉ IP (IPAM), phần cứng, port mạng.

1.Những tính năng của Netbox

Quản lý thông tin của thiết bị phần cứng ( Server, network, IP address…). Netbox được phát triển bởi những kỹ sư mạng ở DigitalOcean.

 • Quản lý IP address – IP (v4,v6), VRF, Vlan.
 • Quản lý thiết bị: Chia theo site, rack, nhóm
 • Quản lý phụ kiện theo thiết bị: module, disk, ram…
 • Quản lý ảo hóa: VM, cluster
 • Quản lý đường truyền kết nối ISP: Thông tin lưu lượng, băng thông, ngày ký,
 • Quản lý kết nối: kết nối giữa thiết bị server-server, server-switch
2.Tại sao dùng netbox:
 • Không cần phải chưa trên file Excel những thông tin server, port kết nối
 • Không cần phải lưu lại những tờ giấy biên bản bàn giao.
 • Mọi người trong team đều có thể dễ dàng truy cập, bàn giao thiết bị.
 • Hệ thống có log thời điểm tạo/xóa/sửa
 • Quản lý chuyên nghiệp. Cần thông tin gì trả lời liền.

2.Cài đặt Netbox.

Netbox cài trên Linux (ubuntu hoặc centos) chạy python3.. Nhưng đa phần người dùng sử dụng windows nên để các bạn trải nghiệm Netbox nhanh nhất mình giới thiệu mọi người dùng docker Netbox.

1.Cài đặt docker

https://download.docker.com/win/stable/Docker%20for%20Windows%20Installer.exe

Cài đặt docker sẽ yêu cầu cài Hyper-V

Sau khi cài đặt xong docker. Mọi người mở powershell lên.

docker –version

Hiển thị được version tức là docker đã được cài đặt.

2.Cài đặt netbox

Tải netbox tại : https://github.com/netbox-community/netbox-docker

Chọn nút Clone or download. Tải file zip về. Giải nén và dùng powershell đi đến thư mục netbox đã giải nén.

docker-compose pull

docker-compose up -d

Sau khi hoàn thành. Mọi người vào netbox thông qua http://127.0.0.1:32768/

User/pass : admin/admin

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *