[Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Chào mừng các bạn quay trở lại với phần tiếp theo của cấu hình windows server core 2016 , hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp con server core này lên Domain Controller quản lý tên miền ITFORVN.COM và cho các máy trạm có thể join vào domain để quản lí tập trung . 

Đầu tiên chúng ta bật máy ảo lên , gõ tổ hợp phím Ctrl + alt+ Insert để Log in vào , các bạn nhập Password Administrator

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0001 e1492773061563 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Ta sử dụng lệnh sau để xem thông tin về các card mạng trong Server Core 2016 : Netsh interface ipv4 show interface

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0148 e1492773277386 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Ta sử dụng câu lệnh sau để thiết lập IP , Gateway cho card mạng ta cần cấu hình : Netsh interface set address name=Ethernet0 sources=static add address=192.168.1.2 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 

  • Ethernet0 là tên card mạng ta cần đặt IP
  • Sources=static là đặt kiểu IP tĩnh
  • address=192.168.1.2 là đặt IP cho card mạng
  • Mask là subnetmask của dải 192.168.1.x/24
  • Gateway là 192.168.1.1

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0244 e1492773625980 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Sau đó ta gõ ipconfig /all để kiểm tra đặt IP cho card mạng thành công chưa 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0251 e1492773733235 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0252 e1492773750875 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ lệnh  Netsh interface ipv4 add dnsserver name=Ethernet0 address=192.168.1.2 để đặt DNS cho server

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0431 e1492773951677 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Để tiến hành nâng cấp lên domain controller ta mở công cụ Powershell.exe lên bằng cách gõ câu lệnh : powershell.exe sau đó gõ câu lệnh  cd c:\   để di chuyển đến ổ C 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0490 e1492774166401 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ câu lệnh sau để cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Service tương tự như cài trên windows server 2016 GUI ( Khuyên các bạn dùng Tab để gợi ý từ khi gõ tránh gõ sai)

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0653 e1492774380764 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0686 e1492774460741 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ lệnh Install-ADDSForest -DomainName itforvn.com để tiến hành promote lên Domain Controller quản lí tên miền itforvn.com , sau đó nhập password safemode Administrator ( Pass do các bạn đặt)

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0784 e1492776022668 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0786 e1492776176460 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Sau khi nâng cấp xong máy sẽ tự động logout và reset

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 0912 e1492776413730 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Đăng nhập vào tài khoản ITFORVN\Administrators để quản lý Domain Controller

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 1093 e1492777364926 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

hostname để kiểm tra tên máy 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 1218 e1492777503867 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ lệnh Rename-Computer SRVCORE2K16 để đổi tên máy tính tùy ý bạn ( SRVCORE2K16 là tên bạn muốn đổi) sau đó gõ Restart-Computer để reset lại máy để đổi tên thành công 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 1944 e1492777783325 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ lệnh sau để tắt Firewall 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 1944 1 e1492777879456 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Gõ lệnh sau để kiểm tra cấu hình của card mạng 

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 1944 2 e1492778029896 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Sau đó chúng ta bật một máy ảo Windows 7 Client lên và join domain cho nó vào miền ITFORVN.COM trên Server core

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 2120 e1492778233880 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Sau khi máy khởi động lại ta nhập tài khoản admin của miền vào để quản trị qua tool RSAT ( Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn sử dụng tool này để quản trị server core) hoặc login bằng tài khoản user thường nếu chỉ làm End user

ITFORVN Bài 8 Part 1 Nâng cấp Windows Server Core lên Domain Controller Join Domain 2282 e1492778418893 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

Trong phần 2 của Bài lab số 8 Nâng cấp server core lên Domain Controller mình sẽ hướng dẫn các bạn quản trị server qua tool RSAT . Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Video hướng dẫn chi tiết bài lab :

 

Thanks and best regards,
Tác giả : Trần Tuấn Anh ( Diễn đàn ITFORVN.COM )
+ Skype: tuananhtran396@outlook.com
+ Telegram: @tuananhtran396
+ Facebook : https://www.facebook.com/welano96
+ Microsoft Team: Anh.Tran@itforvn.com
 Subcribe ITFORVN Youtube Channel at there

Screen Shot 2019 09 13 at 5.50.44 AM 1 [Tự học MCSA MCSE 2016]-Lab 8- Part1-Nâng cấp Windows Server Core 2016 lên Domain Controller và join domain

 

 

 

Đánh giá post

Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Apkmomo
5 months ago

Hi there,

I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Forhave
5 months ago

Hi there,

I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x