Tự học Citrix VDI – XenApp, XenDesktop – bài 3: Hướng dẫn cài XenServer

Xin Chào các bạn,

Hôm nay mình tiếp tục series các bài viết tự học Citrix VDI – XenApp, XenDesktop. Hôm nay mình làm video hướng dẫn cài đặt XenServer 7.4

  • AD: Dựng 1 AD win 2012, RAM 4G, 2CPU.
  • XenDesktop: windows server 2012, RAM 8G, 4 CPU. join domain, tắt firewall, cài .NET 3.5 và cài đặt XenDesktop.
  • XenServer:
    • Cấu hình từng con XenServer : 4CPU; 8Gb Ram, HDD 100G trở lên.
    • mình sẽ cài 2 XenServer, với IP lần lượt là 192.168.1.22 và 192.168.1.23.
    • tạo DNS record cho XenServer01 – 192.168.1.22; XenServer02 – 192.168.1.23

Chi tiết step by step trong video bên dưới, xin mời các bạn xem

What’s next?

Tự học Citrix VDI – XenApp, XenDesktop – bài 4: Tạo và cấu hình new site Citrix Site từ Citrix Studio

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *