CCNA

Tự Học CCNA Bài 9: Giao Thức DHCP cấp phát IP động

Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” như mọi người đã biết việc cấp phát và quản lý địa…

Xem thêm
Tự Học CCNA-Lab 4 Cấu hình InterVLAN Routing

Cấu hình InterVLAN ROUTING Bài viết nên xem qua : Series “Tự học CCNA” CONTENT Lab demo hướng dẫn cấu hình 1. Yêu cầu và…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 8: Giao Thức RSTP, pVST+

Giao thức RSTP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” như mọi người đã biết khả năng cắt loop và xóa bỏ single point of failure…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 7: Giao thức Spanning Tree (STP)

Giao thức Spanning Tree Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin chia sẻ về một giao thức có tính năng dự phòng…

Xem thêm
Tự Học CCNA Lab 3: Cấu hình VLAN, Trunking, VTP

Cấu hình VLAN, Trunking, VTP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab 3 Cấu hình VLAN, Trunking, VTP trên…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

VLAN, Trunking, VTP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx”, VLAN, Trunking, VTP là một trong những khái niệm khá quan trọng trong hoạt động Switching…

Xem thêm
Học CCNA

Tự học CCNA Các bài viết trong series “Tự học CCNA” (click vào Link dưới) Phần Lý thuyết “Tự Học CCNA” PHẦN I: SWITCHING Tự…

Xem thêm
[Tự Học CCNA] – Bài 5: Ethernet LAN và hoạt động chuyển mạch

Ethernet LAN Tiếp nối series “Tự Học CCNAx”. Như mọi người đã biết Switching là một trong những tác vụ quan trọng nhất trong hệ…

Xem thêm
Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

Cấu hình CDP, Telnet Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet trên Router Cisco….

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 4: Lớp Internet TCP/IP

Internet TCP/IP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” các anh em đã biết địa chỉ IP là một địa chỉ được sử dụng rộng rãi…

Xem thêm