CCNA

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Cấu hình Router Cisco cơ bản Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab đầu tiên Cấu hình cơ bản…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 3: Lớp Transport TCP/IP Topology

Transport TCP/IP Tiếp nối series “ Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ “Lớp Transport TCP/IP và cách thức hoạt động…

Xem thêm
Tự Học CCNA Bài 2-Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình OSI và TCP/IP Tiếp theo loạt bài “Tự Học CCNAx ver 3.0” hôm nay mình xin chia sẻ tiếp Bài 2 : Mô…

Xem thêm
Tự Học CCNA – Bài 1-Mạng máy tính là gì ?

Mạng máy tính là gì? Nhận thấy tình hình chung của các anh em mới bắt đầu với Network cần phải có một kiến thức…

Xem thêm