[Prometheus từ A đến Z] Phần 05. Giám sát firewall pFsense và Linux server với Prometheus

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chia sẻ, các trong quá trình làm chắc chắn sẽ có bạn gặp bug. Nếu gặp bug thì vào telegram group ITFORVN để nhờ support từ cộng đồng. Hoặc các bạn thể có truy cập vào nguồn tham khảo để làm theo hướng dẫn chính thống. Ngoài ra bạn có thể tham gia Forum Google [prometheus-users] của nước ngoài để hỏi đáp. 

 

Thân chào các đồng đạo ITFORVN. Để tiếp tục seri chia sẻ về Promehtues và Grafana. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách giám sát Linux server với Prometheus bằng node_exporter. Ngoài ra trong bài viết này mình còn bonus cho các bạn sử dụng node_exporter để giám sát firewall pFsense.

Trong bài viết này em xin chia làm 2 phần:

Phần 01: Giám sát FreeBDS (pFsense firewall) bằng node_exporter

pFsense là firewall mã nguồn mở chạy trên nền tảng FreeBSD. Chính vì thế chúng ta sẽ cài đặt node_exporter trên pFsense để Prometheus server có thể giám sát được nó.

Bước 01: SSH vào  pFsense, chọn 8 để vào shell

Bước 02: Cài đặt node_exporter

pkg add http://pkg.freebsd.org/FreeBSD:11:amd64/release_2/All/node_exporter-0.15.2.txz

Bước 03: Hiệu chỉnh các service trong node_exporter

vi /usr/local/etc/rc.d/node_exporter

Tìm đến các tham số sau và chỉnh lại như bên dưới:

: ${node_exporter_enable:="YES"}
: ${node_exporter_user:="root"}
: ${node_exporter_group:="root"}

Bước 04: Enable và start node_exporter

/usr/local/etc/rc.d/node_exporter enabled
/usr/local/etc/rc.d/node_exporter start

Kết quả sau khi cài đặt và cấu hình.

Bước 05: Tạo job trong prometheus để giám sát pFsense với nội dung job sau:

################################ pFsense
 - job_name: 'pfsense'
  static_configs:
  - targets: ['10.10.10.54:9100']
   labels:
    hostname: OpenVPN
    type: pfsense
    company: ITFORVN

Bước 06: Restart service và kiểm tra lại kết quả

Bạn nhớ phải mở port 9100 cho node_exporter nhé.

Bước 07: Đăng nhập vào Grafana để tạo dashboard để giám sát firewall pFsense

Cách tạo dashboard trong grafana mình có hướng dẫn tại Bước 09 trong bài viết này.

Đây là dashboard của pFsense sau khi mình đã import xong.

 

Phần 02: Giám sát CentOS, Ubuntu bằng node_exporter

Bước 01: Download node_exporter trên Server cần giám sát.

wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.0.0-rc.1/node_exporter-1.0.0-rc.1.linux-amd64.tar.gz

Bước 02: Giải nén source code và copy đến đường dẫn sau /usr/local/node_exporter

tar -xvzf node_exporter-1.0.0-rc.1.linux-amd64.tar.gz
mkdir /usr/local/node_exporter
mv node_exporter-1.0.0-rc.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/node_exporter

Bước 03: Tạo service trong systemd cho node_exporter

vim /etc/systemd/system/node_exporter.service

Nội dung trong file như sau:

[Unit]
Description=Node Exporter
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
User=root
ExecStart=/usr/local/node_exporter/node_exporter
[Install]
WantedBy=default.target

Bước 04: Restart và enable service

systemctl daemon-reload
systemctl start node_exporter
systemctl enable node_exporter

Bước 05: Truy cập vào node_exporter để kiểm tra

Bước 06: Tạo job trong prometheus để giám sát server Linux này với nội dung job sau:

################################ pFsense
 - job_name: 'pfsense'
  static_configs:
  - targets: ['10.10.10.54:9100']
   labels:
    hostname: Jitsi
    type: linux
    company: ITFORVN

 

Bước 07: Restart lại prometheus service và kiểm tra kết quả

Bước 08: Đăng nhập vào Grafana để tạo dashboard để giám sát firewall Pfsense

Cách tạo dashboard trong grafana mình có hướng dẫn tại Bước 09 trong bài viết này.

Đây là dashboard của linux server sau khi đã import xong.

 

Đây là dashboard Pfsense và Linux server của mình  bạn có thể download tại đây.

Về dashboard bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé. https://grafana.com/grafana/dashboards

 

Tác giả:  Nguyễn Hiếu – ITFORVN.COM

To you support to access:  Nhóm Facebook ITFORVN

 

Tất cả bài viết về prometheus tại đây.

Giới thiệu về giải pháp giám sát hệ thống Prometheus và Grafana

Phần 01 – Cài đặt Prometheus và Grafana trên CentOS 07

Phần 02 – Giám sát Windows Server với Prometheus

Phần 03 – Giám sát firewall Fortigate với Prometheus

Phần 04 – Giám sát thiết bị mạng Cisco với Prometheus

Phần 05 – Giám sát firewall pfSense® và Linux Server với Prometheus

Phần 06 – Giám sát VMWARE với Prometheus

Phần 07 –  Cấu hình alert trong Prometheus và gửi tin nhắn qua telegram

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *