NIC Teaming Trên Windows Server 2012

NIC Teaming ?

NIC ( Network interface card ) teaming là thuật ngữ mà microsoft gọi đại loại dùng để nhóm nhiều card mạng lại thành 1 card mạng đại diện.và băng thông của card mạng được đại diện bằng tổng băng thông của các card mạng thành viên gộp lại.

Với Windows server 2012 Microsoft đã tích hợp tính năng NIC Teaming vào sản phẩm nên việc cấu hình khá đơn giản, tuy nhiên đối với các dòng windows server từ 2012 về trước bạn muốn NIC Teaming thì bạn phải tuân thủ 2 điều kiện: 1 card mạng hỗ trợ NIC teaming, 2 phải dùng tool của chính hãng cung cấp card mạng để Team card mạng lại.

Đối với các hãng khác nhau bạn sẽ nghe các tên gọi khác nhau, ví dụ như với Cisco thì gọi là Port Channel (Channel Group) hay đối với Fortigate hoặc 1 số hãng khác thì gọi là Port Group. Và  Protocol chung để chạy thường là lacp.

Điều kiện để được NIC Teaming?

Số lượng card mạng vật lý phải nhiều hơn 2 và thiết bị switch kết nối với server phải hỗ trợ port group.

Tại sao cần phải Teaming?

Khi server của bạn cần 1 interface đại diện với băng thông lớn hơn 1GB để phục vụ cho service network của bạn và tăng hiệu năng I/O network, tăng tính dự phòng cho hệ thống (trường hợp 1 NIC bị down thì hệ thống vẫn chạy với NIC còn lại).

LAB NIC TEAMING

Để demo cho dễ hiểu trong mô hình bài Lab nầy mình sẽ teaming card mạng trên  windows server 2012(LAN1, LAN2) và  switch cisco được group 2 port(port1,port2) tương ứng và nhóm nầy nằm ở vlan 3.

NIC Teaming Windows Server 2012-0

1.Trên Swith Cisco:

Switch(config)#interface range g1/0/1 – 2

Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch(config)#interface po 1

Switch(config-if-range)#switch port access vlan 3

Switch(config-if-range)#end

2.Trên Windows  Server 2012

Bước 1:

– Ta vào network connection kiểm tra xem 2 card mạng vật lý đã kết nối hay chưa.

– Và đặt tên cho 2 NIC nầy là LAN01 và LAN02

NIC Teaming Windows Server 2012-1

Hình 1: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

Bước 2:

-Ta mở Server Manager lên

– Chọn Local Server sau đó Ngay Dòng NIC Teaming click chuột vào link Disable.

NIC Teaming Windows Server 2012-2

Hình 2: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

Bước 3:

– Click chọn Network interface bất kỳ

– Rồi Click vào TASKS  và Chọn Add to New Team

NIC Teaming Windows Server 2012-3

Hình 3: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

– Team name: đặt tên cho interface team.

– Member adaters: click chọn LAN01 LAN02 sau đó bấm OK

Hình 4: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

– NIC Team đã thành công. Tuy nhiên tới đây thôi vẫn chưa xong, vì lúc nầy hệ thống sẽ tạo ra 1 NIC mới.

NIC Teaming Windows Server 2012-5

Hình 5: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

– Ta vào Network Connection thấy NIC mới đã được tạo ra.

– Lúc nầy bạn sẽ config ip trên card mạng nầy mặc định lúc vừa tạo ra sẽ là obtain IP. Nếu bạn cố tình Config IP trên card LAN01 hoặc LAN02 thì card Teaming sẽ bị hủy.

NIC Teaming Windows Server 2012-6

Hình 6: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

– Ta thấy băng thông của 2 card mạng đã được gộp lại.

NIC Teaming Windows Server 2012-7

Hình 7: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

– Sau khi đặt IP cho card teaming xong ta thấy server ra internet bình thường (với bandwidth là 2GB)NIC Teaming Windows Server 2012-8

Hình 8: NIC Teaming Trên Windows Server 2012

====Hết====

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *