Mảng mới OneDrive Personal Vault của Microsoft bảo vệ một thư mục với 2FA (Two-factor Authentication)

 

 

 

Hình 1: Nguồn từ Microsoft

Microsoft đã thêm một vùng lưu trữ đảm bảo cho OneDrive, tại đây người dung có thể lưu nhiều file nhạy cảm. Tính năng OneDrive Personal Vault sẽ được bảo vệ bằng cách thêm các bước xác minh, chẳng hạn như mã PIN, vân tay/ nhận diện khuôn mặt hoặc là mã xác thực two-factor viết tắt là 2FA. Nếu như chúng ta lưu trữ file trong vùng mới của Personal Vault, bạn sẽ được yêu cầu thêm mã (code) trong mỗi lần bạn truy cập chúng thông qua trang web, máy tinh hoặc là điện thoại di động. Vùng bảo mật này được thiết kế cho các file giống như là sao chép hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các thông tin tài chính cá nhân.

Ở Windows 10 dành cho máy tính, Microsoft sử dụng vùng mã hóa BitLocker của ổ cứng khu vực để đồng bộ với các file của Personal Vault và tất cả các file OneDrive được mã hóa một phần trên đám mây của Microsoft và truyển tải đến thiết bị. Personal Vault sẽ tự động giải mã trên máy tính hoặc thiết bị sau khi có khoảng thòi gian hoạt động và bạn sẽ cần xác nhận lại để có quyền truy cập lại. Trên máy tính, bạn có thể sử dụng Windows Hello cho việc này. Nếu bạn sử dụng phiên bản Web của OneDrive trên một máy tính lạ, thì mọi file trong Personal Vault sẽ không được trình duyệt lưu vào bộ nhớ cache.

 

Hình 2: Nguồn từ Microsoft

Nếu bạn muốn, bạn có thể lưu trứ tất cả các file của mình trong Personal Vaul này, nhưng sau đó bạn cần phải xác nhận lại mỗi khi bạn muốn truy cập một file nào đó. Bạn có thể lưu trữ bao nhiêu file bạn muốn lưu trữ trong Personal Vault cũng được, tối đa giới hạn lưu trữ trong OneDrive chung. Microsoft cũng dễ dàng giúp bạn dễ dàng quét các tài liệu hoặc thông tin hộ chiếu trong ứng dụng di động OneDrive để nó lưu trực tiếp vào Personal Vaul.

Microsoft đang đưa tính năng này lên phiên bản Web của OneDrive, ứng dụng di động iOS, Android và máy tính dung Windows 10, nhưng ban đầu, nó chỉ mới được tung ra ở Úc, New Zealand và Canada. Nó sẽ sẵn sàn cho tất cả các quốc gia vào cuối năm nay. Microsoft dường như là một trong những công ty đầu tiên bổ sung tính năng này vào bộ lưu trữ đám mây của mình; iCloud. Google Drive và Dropbox vẫn  chưa hỗ trợ bảo vệ bằng 2FA cho các thư mục.

Hình 3: Nguồn từ Microsoft

Bên cạnh tính năng mới này, Microsoft cũng đang điều chỉnh dung lượng lưu trữ mà bạn có thể mua cho người dùng Office 365 OneDrive miễn phí. Microsoft đang tang mức phí lên là 1.99 đô mỗi tháng với tùy chọn dung lượng từ 50Gb lên 100Gb. Nếu bạn đã đăng ký dung lượng lưu trữ bổ sung này, bạn sẽ tự động nhận thêm 50Gb miễn phí đó.

Giờ đây, những ai đăng ký sử dụng Offic 365 cũng có thể mua thêm dung lượng lưu trữ trên 1Tb kèm theo đăng ký của bạn. Bạn có thể thêm dung lượng theo mức tang 200Gb, tối đa là 1Tb dung lượng lưu trữ bổ sung với giá là 9.99 đô mỗi tháng. Tuy nhiên, mức lưu trữ cơ bản cho OneDrive miễn phí và Office 365 vẫn không hề thay đổi.

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *