Khi nào tôi cần sử dụng Microsoft Teams?

Câu trả lời hiển nhiên là “khi nào tôi muốn làm việc nhóm (teamwork)”. Nhưng nó chưa đầy đủ. Để mình liệt kê thêm 1 vài lý do nữa, nếu tất cả (hoặc 1 vài) yêu cầu của bạn được liệt kê bên dưới thì lúc đó bạn phải cần sử dụng Microsoft Teams.

  1. Trước tiên là bạn cần bản quyền (license) cho các nhân viên hoặc nhóm cần làm việc nhóm. Không có license thì phải mua thôi, còn mua ở đâu thì search google 1 cái là ra.
    Từ tháng 1, 2018 nếu bạn muốn làm việc với công ty hay nhóm khác ngoài công ty của bạn, bạn cũng phải cần có license Office365.
  2. Bạn đang cần có một môi trường để làm việc nhóm, nó có thể là 1 dự án, 1 sáng kiến mới..
  3. Thông thường nó sẽ có ngày kết thúc, nhưng nó không nhiều.
  4. Một công việc hoàn tất không chỉ là gửi 1 tin nhắn hay thông điệp và thông báo với các thành viên khác trong nhóm, bạn cần phải theo dõi ai đề cập vấn đề gì, ai nói gì, cần file gì, hình ảnh, ghi chú và hơn nữa.
  5. Những vấn đề khác không đề cập ở trên và những công việc bình thường thì chỉ cần sử dụng email là đủ.

Bên trên là các đề xuất để bạn biết được khi nào mình cần sử dụng Microsoft Teams.

Bạn có thể tạo team mới cho dù cho bạn hoặc cho một vài người khác. Hãy nhớ rằng tạo nhiều teams cho từng việc khác nhau cho dù thành viên của nhóm là như nhau.

Cuối cùng, ĐỪNG tạo quá nhiều Teams, vì sao? vì lúc đó chắc là bạn sẽ cần một team để quản lý các Teams được tạo. haha…

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *