[Cấu hình squid proxy từ a – z] – Part 1 Cài đặt squid trên centos 7

SETUP SQUID PROXY FROM A TO Z

Cài đặt squid trên centos 7

I.Model

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7

Chuẩn bị:

  • Server : Centos 7
  • Client : Window 7

I.Cấu hình squid server trên centos 7

Step1: Cấu hình Squid trên squid gõ lệnh :

yum install squid

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7-01

Để tiến hành cài đặt. confirm Y nếu các gói cài đặt yêu cầu

Step 2: edit file squid.conf

vi /etc/squid/squid.conf

Chỉnh acl localnet src 10.0.0.0/8  => acl localnet src 10.16.18.0/24

Step 3:Start squid + enable + config start với hệ điều hành

  • Start squid:

          systemctl start squid

  • Enable squid:

systemctl enable squid

  • Start  squid cùng hệ điều hành:

chkconfig squid on

Step 4: Cấu hình firewall cho phép squid hoạt động

firewall-cmd –add-service=squid –permanent

firewall-cmd –reload

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7-02

II.Cấu hình trỏ về proxy server tại client

Trên trình duyệt Internet Explorer

  • Tools> Internet Options > Connections > LAN Settings
  • Tick vào Use a proxy server for your lan. Sau đó điều address và port của proxy server vào và bấm ok để hoàn tất

 

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7-03

Trên Trình duyệt Firefox:

  • Tools > Options > Advanced > Networks > Settings
  • Và chọn Manual proxy configuration. Sau đó điền address và port của proxy server vào và bấm ok để hoàn tất

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7-04

 

Sau khi cấu hình xong ta thấy máy trạm đã vào internet được bình thường thông qua proxy

Cau-Hinh-Squid-Tren-Centos-7-05

Video DEMO HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH PROXY TRÊN CENTOS 7

 

NEXT LAB : WCCP-Kết hợp Fortigate Explicit Web Proxy + Squid

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *