Cài đặt hệ điều hành cho server Dell Power Edge R710

– Đầu tiên bạn cần chia RAID trong BIOS

– Sau khi chia RAID Xong bạn tiến hành initialize cho RAID

– Và bỏ CD deploy OS của Dell bạn có thể download driver deploy tại địa chỉ ftp://ftp.dell.com/Pages/Drivers/poweredge-r710.html#Drivers%20for%20OS%20Deployment sau đó khởi động lại server

– Sau đó bấm F10 để boot đĩa deploy lên

– Lúc nầy bạn sẽ gặp màn hình

DeployOS1_zps3b8aa19d.png

– Bạn chọn OS Deployment và click chọn Deploy OS

DeployOS2_zps76088cff.png

– Sau đó hệ thống sẽ đưa ra 2 lựa chọn:

 1. Là chia raid trước rồi sau đó mới tiến hành chọn hệ điền hạnh ( option đầu tiên ).
 2. Chọn OS tiến hành deploy( dành cho trường hợp đã chia Raid trước trong BIOS).

Ở đây do đã chia RAID trước trong BIOS nên ta tiến hành chọn Option thứ 2: Do Directly to OS Deployment.

DeployOS3_zps9912e2ed.png

– Sau đó ta chọn hệ điều hành cần deploy và chọn Next

DeployOS4_zpsb4abcfd0.png

– Sau đó bạn bỏ đĩa CD/DVD của OS bạn triển khai vào và nhấn Finish để chuyển từ chế độ Deploy sang cài đặt bình thường:

DeployOS5_zps4d8c41c9.png

Tới đây thì bạn tiếp tục các bước cài hệ điều hành bình thường.

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

2 thoughts on “Hướng dẫn cấu hình Raid máy chủ HP DL380 Gen10

 1. Apkmomo says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

 2. Forhave says:

  Hi there,

  I’m a reader of your blog post and I found it very informative. I’m currently studying for the Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) and Microsoft Certified Server Administrator (MCSE) exams and I found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *