LPAR2RRD phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống

LPAR2RRD giúp bạn xem được hiệu quả của việc cấp phát tài nguyên.

Với những báo cáo của LPAR2RRD, bạn dể dàng xác định được những điểm thắt cổ chai trong hệ thống.

Phần mềm cũng hỗ trợ các chính sách thiết đặt cảnh báo.

Các báo cáo tài nguyên bao gồm: báo cáo tổng, các cảnh đạt ngưỡng đã đặt trước….

LPAR2RRD còn có báo cáo dự đoán mức sử dụng dữ liệu. Điều này giúp bạn chủ động trong việc lên kế hoạch đầu tư thiết bị.

Phần mềm hỗ trợ nhiều nên tảng ảo hóa, có bản virtual appliance (VMware vSphere và Microsoft Hyper-V) để bạn dể dàng triển khai trong link sau:  https://www.lpar2rrd.com/LPAR2RRD_and_STOR2RRD_Virtual_Appliance.php

Đây là một số hình ảnh demo của em nó bạn có thể trải nghiệm:

Hình 1: Headmap

Headmap ngoài VM còn thể hiện Utilization% cho CPU, Mem

Hình 2: Mức sử dụng tài nguyên của VM

Các hướng dẫn tối ưu việc sử dụng tài nguyên

Hình 3: Các hướng dẫn tối ưu tài nguyên

Biểu đồ sử dụng tài nguyên được chia theo CPU,MEM, DISK,IOPS, LAN, SWAP, COMP, CPU READY, vMOTION…

Hình 4: Lịch sử sử dụng tài nguyên

Hiện tại ngoài phiên bản miễn phí thì phần mềm có phiên bản tính phí (Enterprise Edition)

Bạn có thể xem tại link sau: https://www.lpar2rrd.com/support.php#benefits

Tác giả:  goodwill-tranITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *