Microsoft Teams

Khi nào tôi cần sử dụng Microsoft Teams?

Câu trả lời hiển nhiên là “khi nào tôi muốn làm việc nhóm (teamwork)”. Nhưng nó chưa đầy đủ. Để mình liệt kê thêm 1…

Xem thêm
Microsoft Teams là gì? What is Microsoft Teams?

Chắc là bạn đã biết Teams là gì. Nhưng dành thêm 2 phút để xem chi tiết về nó. Teams là 1 ứng dụng để…

Xem thêm
Danh sách các kết nối của Microsoft Teams.

Xin chào mọi người, thời gian gần đây mình thấy mọi người bàn tán nhiều về các dịch vụ meeting online như zoom, webex, teams…….

Xem thêm