Sứ Mệnh Hỗ Trợ Sinh Viên IT

Đây là một sứ mạng mà ngay từ ngày đầu thành lập group là 1 trong những tôn chỉ mà anh em ban quản trị theo đổi
Ngoài việc tạo ra 1 sân chơi để các bạn sinh viên thu hẹp khoảng cách chuyên môn so với các bạn đang đi làm thực tế
bên ngoài. Group thường xuyên tổ chức các hoạt động offline, training, tư vấn hướng nghiệp tới các bạn sinh viên.

Tiêu chí là mang lại thật nhiều chương trình hay bổ ích và miễn phí để các bạn tham gia và dĩ nhiên là chất lượng luôn
là vấn đề không thể thiếu trong các hoạt động nầy. trong suốt thời gian qua ITFORVN không ngừng đổi mới và phát triển
thêm nhiều chương trình cũng như sân chơi hướng tới đối tượng là các bạn sinh viên.

Bên cạnh các buổi mời các chuyên gia về trường tư vấn và training cho các bạn, group còn tổ chức các buổi online seminar,
online training mà đối tượng tham gia hỗ trợ là rất nhiều các bạn expert, các trainer trong lĩnh vực.

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *