Ra mắt Club Network & Security

27/05/2017 Là ngày chính thức đánh dấu việc ra mắt câu lạc bộ Network & Security

Đây là hoạt động hỗ trợ các anh em đang theo làm và học trong lĩnh vực network & security dựa trên các kinh nghiệm
thực tế.

Club ngoài các hoạt động offline training trực tiếp tới các thành viên, club còn hỗ trợ tư vấn, định hướng và hướng nghiệp
cho nhiều anh em xa gần cả nước. Tuy điều kiện hoạt động còn thiếu thốn về trang thiết bị, nhưng dựa trên tinh thần
vì cộng đồng club đã ra mắt nhiều hoạt đọng cụ thể như:
– Các buổi offline training firewall
– Chia sẽ seri tự học CCNA với sự đóng góp của bạn Nguyễn Lê Quân
– Seri chia sẽ về giải pháp 802.1x
– Seri chia sẽ về firewall ASA
– Seri chia sẽ và hỗ trợ các vấn đề xoay quanh eve-unetlab
– Các buổi talk show chia sẽ các vấn đề xoanh quanh việc triển khai và chia sẽ các khó khăn trong việc triển khai security
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
– Tư vấn và hỗ trợ triển khai cho nhiều doanh nghiệp dựa trên nguồn nhân lực là anh em kỹ thuật trong câu lạc bộ

 

Ra Mắt Club Network & Security

Offline Chuyên Đề ASA

Offline Chuyên Đề Security Awareness

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *