Palo Alto Class

Thông Tin Đăng Ký:

Speaker: Mr.S
Start:  29/12/2018

Thời khóa biểu học : (1.5-2 ngày lý thuyết, 1 ngày thực hành):

  • T7(05/01/2019) : Sáng : 9h – 12h Chiều : 13h – 17h (Giữa mỗi buổi nghỉ 15 phút) : Học Lý Thuyết
  • CN(06/01/2019) : Sáng : 9h – 12h Chiều : 13h – 17h (Giữa mỗi buổi nghỉ 15 phút) : Học Lý Thuyết
  • Thực Hành Speaker sẽ confirm ngày sau khi hoàn thành phần lý thuyết.

Cách Đăng Ký:

1. Đăng ký theo đúng theo  form tại :Link Nầy

2. Chuyển khoản : Chi phí: 400K (200K  học phí, 200K phí thuê lab). Vắng 1 buổi trừ 100K học đủ  group refund lại tiền học phí học(200K).

+ Thông tin CK:  Ngân hàng HSBC  –  STK :104.168307.041  – CN:TP.HCM –  CTK : Nguyễn Văn Tài –  Nội dung: TelegramID-PA01-ITFORVN 

+ Gửi ủy nhiệm chi cho quan.le@itforvn.com và inbox telegram(@quanit4vn)để xác nhận đã chuyển khoản.

3. Join Group Telegram bằng cách  Bấm vào Link Nầy  , group Telegram dùng để  trao đổi nội dung của course học và nhận các thông báo học từ speaker.

Sơ lược về Speaker:

Speaker có nhiều  năm kinh nghiệm triển khai network cho các doanh nghiệp lớn và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy CCNA, CCNP và PaloAlto,….

Nếu thấy hoạt động của group bổ ích bạn có thể donate để ủng hộ kinh phí để group có nhiều hoạt động bổ ích hơn. Thông tin Donate:

+ “Ngân hàng HSBC: STK :104.168307.041 – CN:TP.HCM – Chủ TK : Nguyễn Văn Tài  nội dung CK: Donate-ITFORVN”

================<><>================

Thông Tin Khóa Học:

1.Điều kiện tham dự khóa học:

– Cần hiểu biết căn bản về mạng như kiến thức định tuyến (routing), chuyển mạch
(switching), kiến thức về bộ giao thức TCP/IP. Ngoài ra cũng cần hiểu biết cơ bản về bảo
mật như khái niệm cổng (port) và và giao thức (protocol). Đã từng sử dụng qua các thiết
bị tường lửa (firewall), proxy hay IPS là một lợi thế.

2.Đối tượng tham gia:

– Các kỹ sư bảo mật, kỹ sư mạng, quản lý IT, nhân viên hổ trợ IT.

3.Mục tiêu khóa học:

Sau khóa học này, bạn sẽ đạt được kiến thức cơ bản để cài đặt, cấu hình và quản lý vận
hành tường lửa. Người tham gia sẽ học các bước cấu hình chính sách an ninh mạng,
phòng chống mối đe dọa và khai thác lỗ hỏng, các tính năng báo cáo chi tiết trực quan
của hệ thống tường lửa PaloAlto Networks thông qua lý thuyết và được thực hành demo
trực quan.

4.Nội Dung Khóa Học:

Day 1 
Module 1: Platforms and Architecture
–  Overview
–  Single Pass Architecture
–  Control Plane and Data Plane
Module 2: Administration & Management
 Initial Access to the System
 Administrative Controls (GUI, CLI)
 Configuration Management
 Licensing & Software Updates
 Account Administration
Module 3: Basic Interface Configuration
 Security Zones
 Layer 2
 Layer 3
 Virtual Wire
 Tap
Module 4: Routing and NAT
 Virtual Routers
 Static Route
 Dynamic Route
 Network Address Translation

Day 2
Module 5: Security Policies
 Rule Type
 Address Objects and Address Groups
 Managing Policies with IP/Port/Services & ApplicationID™
Module 6: Content-ID™
 Antivirus
 Anti-spyware
 Vulnerability
 URL Filtering
 File Blocking
 Wildfire
 Advance Security Policy with Content-ID
Module 7: Decryption
 Overview
 Certificate Management
 Outbound SSL Decryption
 Decryption Policies
Module 8: Reporting and Support Cases
 Basic Logging & Reports
 Tech Support File

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *