Extend Disk cho SAN IBM V3700 và VMWARE ESXI 6

Extend Disk cho SAN IBM V3700 và VMWARE ESXI

Nâng cấp đĩa cho SAN hoặc hoặc nâng cấp storage cho hệ thống ảo hóa là việc làm không phải lúc nào ta cũng làm, nhưng chắc khó có thể tránh khỏi với những hệ thống phát triển liên tục.

Hôm nay có dịp nâng cấp hard disk cho hệ thống ảo hóa.

Storage mình dùng là IBM V3700, và VMWARE ESXI 6

Những lần tiền lệ trước mình hay làm bằng cách tạo ra 1 Pool mới và Volume mới trên SAN sau đó map vào ESXI và tạo ra 1 datastore mới trên VMWARE. Cách nầy thì an toàn tuy nhiên mất thời gian, vì chúng ta phải tốn thời gian để move VM qua.

Sau 1 lúc google thần chưởng mình thấy có cách nhanh hơn, mà không cần phải tạo mới 1 datastore hoặc Pool mới trên SAN. Hôm nay mình sẽ làm 1 bài hướng dẫn làm sao để làm được như vậy.

NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *