Cấu hình Wireless Controller Zyxel Phần 3

Cấu hình Wireless Controller Zyxel

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ phần tiếp theo của bài hướng dẫn cấu hình Wireless Controller Zyxel NXC2500 cơ bản: Cấu hình chứng thực 802.1x trên Wireless Controller Zyxel NXC 2500

Các bước tiến hành chứng thực dot1x trên Wireless Controller Zyxel NXC 2500

Lưu ý các bạn cần cài đặt Active Directory trước nhé, tham khảo bài viết Hướng dẫn cấu hình chứng thực 802.1x (part1) (part 2) của anh Nguyễn Văn Tài.

Bước 1: Chọn mode CONFIGURATION > AAA Server > RADIUS > Add

Để tạo một Radius client, phần Authentication Server Settings :

 • Server Address: trỏ về IP của RADIUS server
 • Authentication Port: 1812 ( port RADIUS )
 • Backup Server : IP của RADIUS Backup
 • Backup Port:
 • Key: pre-shared key này phải khớp với secret key trên RADIUS server
Cấu hình Wireless Controller Zyxel Security Profile cho SSID 802.1x
H1. Cấu hình Wireless Controller Zyxel Security Profile cho SSID 802.1x

Bước 2: Chọn mode CONFIGURATION > Object > Auth. Method > chọn Edit

Để Edit Group RADIUS này từ default setting (local) > group radius > OK

Edit Authentication Method
H2. Edit Authentication Method

Bước 3: Cấu hình Security list của 802.1x. Chọn mode CONFIGURATION > Object > AP Profile >

 • Chọn SSID cần sử dụng chứng thực 802.1x
 • Profile name: Tên RADIUS client
 • Security mode: chọn WPA2
 • Radius Settings: chọn Internal
 • Phần Authentication Settings: chọn 802.1x
Cấu hình Secirity list Wireless Controller
H3. Cấu hình Secirity list Wireless Controller

Bước 4: Chuyển sang thẻ Security list, chọn SSID chứng thực 802.1x

Edit Security Profile SSID
H4. Edit Security Profile SSID

Bước 5: Mở RADIUS Server lên , chọn Network Policy Server > RADIUS Client >

 • Friendly name: tên Access Point
 • Address: trỏ về IP Wireless Controller
 • Shared secret: Nhập pre-shared key khớp với “Key” trên RADIUS trên WLC
Cấu hình NPS
H5. Cấu hình NPS
Cấu hình RADIUS Client
H6. Cấu hình RADIUS Client

Bước 6: Chọn Policies > Network Policies > “Name Policy” > Edit Policy > Conditions

 • NAS Port Type : Chọn Wireless – Other OR Wireless – IEEE: thông thường mặc định RADIUS sẻ chọn này. Nếu bị đổi option khác thì phải chọn lại này nhé các bạn
 • Windows Group: tiến hành Add Group sử dụng Wifi đã tạo trước đây.
Cấu hình Policies
H7. Cấu hình Policies

Bước 7: Thực hiện test chứng thực 802.1x

Test Wifi-RADIUS
H8. Test Wifi-RADIUS
Test Wifi-RADIUS
H9. Test Wifi-RADIUS

Video demo:

******************************************************************************************************

Lời kết bài viết Cấu hình Wireless Controller Zyxel :

Bài hướng dẫn cấu hình cơ bản Wireless Controller Zyxel NXC2500 của mình xin kết thúc tại đây. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo tại website và blog itforvn.vcode.ovh nhé. Nếu có thắc mắc hay đóng góp các Anh em hãy comment bên dưới nhé

Xin cám ơn Cty Tech Horizon đã cho group ITFORVN mượn thiết bị để thực hiện bài viết này.

Tác giả:  Quân LêITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *