[WORKSHOP] pfSense Debriefing

Qua các workshop trước đây của ITFORVN, vấn đề An toàn an ninh thông tin đã được đánh động và nêu vai trò cần chú ý ngay từ khi thiết kế hệ thống thông tin. Buổi workshop Chủ nhật 03/04/2022 sẽ giới thiệu công cụ open source từ bước cơ bản nhất để làm nên một network: routing và firewalling. Ngày nay các thiết bị được đặt tên là Router, là Firewall rất phổ biến, nhưng về bản chất thì giống như một máy vi tính/computer bình thường, dùng hệ điều hành riêng, chuyên dùng cho việc làm routing và/hoặc firwalling. Như vậy câu hỏi đặt ra là một máy tính lắp ráp bình thường (compatible computer) hay một máy tính ảo cài đặt phần mềm mã nguồn mở để làm chức năng Routing/Firwalling có được không? Nhưng ngày đầu của hệ điều hành mã nguồn mở Linux có các gói phần mềm như ipchains, iptables đòi hỏi chất xám nhiều để sử dụng đạt được yêu cầu của doanh nghiệp, ngày nay có gói phần mềm mà việc sử dụng có trực quan, có dễ dàng hơn? Ngoài pfSense còn có gói phần mềm tương tự? nếu so sánh việc phải tự cài đặt phần mềm như pfSense với mua nhanh một low-end device thì có tiện lợi hơn? tương lai updating cũng chẳng khác mấy? pfSense có tích hợp chung với các công cụ phần mềm khác như VPN, Proxy, Load.Balancing…? Mời các bạn tham gia Workshop để có được câu trả lời cho các câu hỏi trên. Ngoài ra, tại sao không đặt câu hỏi liên quan của riêng bạn cho diễn giả và nhóm experts của workshop?!

Diễn Giả: Phạm Anh Bằng – Hiện tại đảm nhiệm vai trò System Manager và phụ trách mảng Cyber Security. Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển, vận hành các giải pháp giám sát an ninh mạng (SIEM, SOC), đảm bảo an toàn thông tin. Tư vấn xây dựng các hệ thống cloud, lưu trữ và giải pháp giám sát an ninh mạng trên nền tảng Open Sources

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *