VLAN

Tự Học CCNA Bài 6: VLAN, Trunking, VTP

VLAN, Trunking, VTP Tiếp nối series “Tự Học CCNAx”, VLAN, Trunking, VTP là một trong những khái niệm khá quan trọng trong hoạt động Switching…

Xem thêm
[LAB-JNI-SW01] Cấu Hình Cơ Bản VLAN trên Switch Catalyst Cisco

Cisco là một trong những ông lớn trong ngành mạng, các sản phẩm Router của Cisco đã khẳng định được tên tuổi của hãng từ năm 1990, trong…

Xem thêm