HP

Hướng dẫn cấu hình Raid máy chủ HP DL380 Gen10

Hướng dẫn cấu hình RAID máy chủ HP DL380 Gen10 Tiếp theo, mình xin chia sẻ tiếp về loạt bài cấu hình máy chủ HP…

Xem thêm
Hướng dẫn cấu hình IP ILO máy chủ HP DL380 Gen10

Hướng dẫn cấu hình IP ILO máy chủ HP DL380 Gen10 Nói về các dòng server chuyên dụng trên thị trường hiện nay, ta có…

Xem thêm
Cấu hình VLAN Trên Switch HP và Cisco

VLAN 10: Dành cho thoại nằm trên Switch 2520PoE VLAN 1: Dành Server cung cấp dịch vụ thoại và nằm trên switchHP 2510G VLAN 2:…

Xem thêm