Microsoft’s April Patch Tuesday comes with fixes for two Windows zero-days

Microsoft’s April Patch Tuesday comes with fixes for two Windows zero-days

Tháng 4 2019 Patch Tuesday mang đến 74 bản vá Security, bao gồm các bản vá for 2 windows zero days

Hôm nay, MS đã công bố đợt cập nhật hằng tháng về security updates điển hình Patch Tuesday. Bản công bố về security cho tháng này là 74 lỗ hỏng trong 1 loạt các sản phẩm của MS, nó cũng bao gồm 2 actively exploited zero-days.

Đây là tháng thứ 2 mà MS cung cấp bản vá cho two zero-days, sau khi họ vá 2 bản tương tự vào tháng rồi.

The Windows zero-days

Cả 2 The two zero-days được vá vào tháng này cùng là một loại lỗ hỏng. Cả hai  đều  là elevation of privilege ảnh hưởng trên win32k, ảnh hưởng đến core của hệ điều hành Windows.

Đó là CVE-2019-0803 và CVE-2019-0859. Mặc dù được phát hiện bởi 2 security team. Alibaba Cloud Intelligence Security Team, và Kaspersky Lab, MS mô tả the two-zero days tương tự nhau.

An elevation of privilege vulnerability tồn tại trong hđh Windows khi Win32k không xử lý đúng các objects trong bộ nhớ. Attacker nếu exploit lỗ hỏng này thành công, họ có thể tùy ý chạy code trong kernel mode bao gồm: cài đặt phần mềm, view, change, delete data, thậm chí có thể tạo một account full quyền trong hệ thống của chúng ta.

Để exploit lỗ hỏng này, Đầu tiên attacker phải log on vào hệ thống. Sau đó attacker chạy một ứng dụng “đặt biệt” để có thể exploit lỗ hỏng và tiến hành control hệ thống.

Bản cập nhật vá lỗ hổng này bằng cách sửa cách mà win32k chạy các objects trong bộ nhớ.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tính đến việc Kaspersky đã báo cáo về MS six Window Win32k elevation of privilege zero-days vào 6 tháng trước, chúng ta hoàn toàn có thể giả định rằng CVE-2019-0859 là một dạng zero-day exploited khác thực thi bởi một nhóm tin tặc giống như tất cả lỗ hỏng zero-days mà Kasperskype đã báo cáo trong quá khứ.

Other notable security flaws

Bên cạnh the window zero-days, cũng có nhiều lỗ hỏng đáng chú ý về security bugs trong các sản phẩm của MS. Người dùng nên ghi nhận và chuẩn bị apply bản vá cho tháng này.

Vd: có 3 MS office access connectivity bugs(CVE-2019-0824, CVE-2019-0825, CVE-2019-0827) cho phép tin tặc thực thi code trong 1 một hệ thống bị tấn công. Tất cả bugs có thể bị exploited từ xa, làm cho cả ba vấn đề trở nên nguy hiểm trong môi trường mạng doanh nghiệp.

Exploit từ xa (CVE-2019-0853) cũng ảnh hưởng Windows GDI + component khi phân tích tệp EMF. Việc exploit lỗ hỏng này có thể được thực hiện bằng cách “dụ” người dùng truy cập website hoặc email chứa malicious file. Vấn đề này cũng khá nghiêm trọng, người dùng nên cân nhắc khi quyết định update bản vá trong tháng này.

Adobe and SAP also release updates.

MS Patch Tuesday cũng là ngày mà các vendor khác công bố các bản vá security. Đáng kể đến là Adobe và SAP cũng đã published các bản cập nhật trong hôm nay.

Đáng chú ý hơn trong Patch Tuesday updates hiện có trên MS’s official security Update Guide portal. Bạn cũng có thể tham khảo bảng bên dưới, hoặc tham khảo trên Patch Tuesday report của ZDNet.

 

Tag CVE ID CVE Title
Servicing Stack Updates ADV990001 Latest Servicing Stack Updates
Adobe Flash Player ADV190011 April 2019 Adobe Flash Security Update
.NET Core CVE-2019-0815 ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability
CSRSS CVE-2019-0735 Windows CSRSS Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Browsers CVE-2019-0764 Microsoft Browsers Tampering Vulnerability
Microsoft Edge CVE-2019-0833 Microsoft Edge Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Exchange Server CVE-2019-0817 Microsoft Exchange Spoofing Vulnerability
Microsoft Exchange Server CVE-2019-0858 Microsoft Exchange Spoofing Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2019-0803 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2019-0802 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2019-0849 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Graphics Component CVE-2019-0853 GDI+ Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-0851 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-0879 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-0877 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-0847 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-0846 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0826 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0801 Office Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0823 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0828 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0822 Microsoft Graphics Components Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0827 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0824 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office CVE-2019-0825 Microsoft Office Access Connectivity Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-0831 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-0830 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0752 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0861 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0862 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0860 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0835 Microsoft Scripting Engine Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0753 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0806 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0739 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0810 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0812 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-0829 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0840 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0838 Windows Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0796 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0839 Windows Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0836 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0837 DirectX Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0794 OLE Automation Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0814 Win32k Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0805 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0848 Win32k Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0730 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0688 Windows TCP/IP Information Disclosure Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0845 Windows IOleCvt Interface Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0685 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0842 Windows VBScript Engine Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0841 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0731 Windows Elevation of Privilege Vulnerability
Microsoft Windows CVE-2019-0732 Windows Security Feature Bypass Vulnerability
Microsoft XML CVE-2019-0793 MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft XML CVE-2019-0791 MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft XML CVE-2019-0790 MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft XML CVE-2019-0792 MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Microsoft XML CVE-2019-0795 MS XML Remote Code Execution Vulnerability
Open Source Software CVE-2019-0876 Open Enclave SDK Information Disclosure Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0870 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0869 Team Foundation Server HTML Injection Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0868 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0874 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0871 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0875 Azure DevOps Server Elevation of Privilege Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0867 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0857 Team Foundation Server Spoofing Vulnerability
Team Foundation Server CVE-2019-0866 Team Foundation Server Cross-site Scripting Vulnerability
Windows Admin Center CVE-2019-0813 Windows Admin Center Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Kernel CVE-2019-0856 Windows Remote Code Execution Vulnerability
Windows Kernel CVE-2019-0859 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability
Windows Kernel CVE-2019-0844 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
Windows SMB Server CVE-2019-0786 SMB Server Elevation of Privilege Vulnerability

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *