Hướng dẫn kích hoạt license cisco IOL trên EVE

Hướng dẫn kích hoạt license cisco IOL trên EVE

Như đã hứa với anh em trong buổi offline 28/5/2017
Trong bài lab nầy Thắng Trần sẽ giới thiệu mọi người  add firmware IOL vào EVE và crack license cho cisco IOL này
 1. Mở winscp và putty để kết nối vào server EVE
 2. Copy file IOL vào thư mục
/opt/unetlab/addons/iol/bin
 3. Mình sẽ download file Crack cho firmware IOS cisco bằng conment
 4. Gán quyền thưc thi cho file ciscokey.py vn run file bằng lệnh sau:
chmod +x  CiscoKeyGen.py
./CiscoKeyGen.py
 5.Sau khi chạy file ciscokey ta sẽ có 1 chuỗi string để add vào file iourc(file chua license)
972f30267ef51616;
 6.Tiến hành tạo file iourc
echo [license] > /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
 7.add chuỗi license ở trên vào file iourc
echo “eve-ng = 972f30267ef51616;” >> /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
 8.Mình sẽ xác minh lại file iource xem đã add đúng với chuỗi string ban đầu mình crack chưa
cat /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
 9 Done..Giờ chúng ta vào eve để chạy IOL
Chi tiết cài đặt mời bạn xem video hướng dẫn:
 
Nếu có câu hỏi hoặc những thắc mắc bạn vui lòng post lên group fb : https://facebook.com/groups/itforvn
Network & Security Team – ITFORVN.COM
Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *