Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION và VMWARE ESXI

1.Deploy FortiOS Trên VMWARE WORKSTATION

Bước 1: Click File> Open..

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-01

Bước 2: Chọn nơi chưa file OVA và bấm Import

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-02

Bước 3: Bấm Acept để cài đặt.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-03

Bước 5: Sau khi cài đặt FortiGate-VM64 Xong Chọn VM và bấm vào Edit Virtual machine settings để tăng giảm RAM cũng như card mạng cho phù hợp.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-04

2. Deploy FortiOS Trên VMWARE ESXI:

Bước 1: Chọn FIle> Deploy OVF Template…

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-01

 

Bước 2: Bấm Browse… đến file  OVA (FortiGate-VM64) và chọn Open. Sau đó bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-02

Bước 3: Bấm Acept và Next để qua bước kế tiếp.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-03

Bước 4: Đặt tên cho VM và bấm Next để qua tiếp bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-04

Bước 5: Chọn Data Store chứa VM và bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-05

Bước 6: Bấn Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-06

Bước 7:  Edit lại card mạng và bấm Next để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-07

Bước 8: Bấm Finish để qua bước tiếp theo.

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-08

 

Bước 9: và bấm Close để hoàn tất việc deploy VM

DEPLOY-FORTIOS-TREN-VMWARE-09

Tác giả:  NGUYỄN VĂN TÀI – ITFORVN.COM

Bạn có thể tương tác và cập nhật thông tin mới nhất của Nhóm Facebook ITFORVN, Các khóa học mới do group tổ chức tại «Portal»

Đánh giá post

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.