CATEGORY: MICROSOFT

Microsoft 365 Administrator _ jan 2021

Course Access: Lifetime
Course Overview

Thông tin trainer 

 

David Hoàng

Anh David Hoàng đang là Microsoft Certified Trainer đồng thời cũng là ITFORVN’ Senior Coacher.

Hiện tại anh đang làm việc cho 1 cty lớn tại VN và là Security/System Consultant cho dự án về giáo dục của chính phủ Singapore.

Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng Cloud computing, Security, Solution architect.

Thời gian và thời lượng học

Khai giảng dự kiến: Tháng 01/2021

Thời lượng của lớp Microsoft 365 Administrator là 12 buổi

Lịch học dự kiến: T3 – T5 các ngày trong tuần, từ 20h – 22h

Hình thức học

Học Online và tương tác trực tiếp với giảng viên thông qua Microsoft Teams.

Tất cả các buổi học được ghi lại VIDEO, liên hệ admin để được xem lại.

Điểm danh trong giờ học để đảm bảo chất lượng khóa học.

Thi và Cấp chứng chỉ sau khóa học

ITFORVN có tổ chức làm bài test cuối khóa để tổng hợp kiến thức đã học.

Bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia khóa học do ITFORVN cấp

Outline

Module 01 – Planning and provisioning Office 365

 

This module reviews the features of Office 365 and identifies recent improvements to the service, and describes the process of provisioning an Office 365 tenant. This module also identifies the challenges in deploying Office 365 and the benefits of the Microsoft FastTrack for Office 365 approach, as compared to the traditional plan, prepare, and migrate deployment process.

 

Lab : Provisioning Office 365

Configuring an Office 365 tenant

Configuring a custom domain

Exploring the Office 365 administrator interfaces

 

 

Module 02 – Managing Office 365 users and groups

 

This module explains how to manage users, groups, and licenses, and configure administrative access by using the Office 365 console and the Windows PowerShell command-line interface. This module also explains how to manage user passwords and configure multi-factor authentication.

 

Lab : Managing Office 365 users and passwords

Managing Office 365 users and licenses by using the Microsoft 365 admin center

Managing Office 365 password policies

Lab : Managing Office 365 groups and administration

Managing Office 365 groups

Managing Office 365 users and groups by using Windows PowerShell

Configuring service administrators

 

Module 03 – Configuring client connectivity to Microsoft Office 365

This module covers the different types of client software that you can use to connect to Office 365. It also explains the infrastructure requirements that the clients need to connect to Office 365, in addition to how to configure different types of Office 365 clients.

 

Lab : Configuring client connectivity to Office 365

Configuring DNS records for Office 365 clients

Running the Office 365 connectivity analyzer tools

Connecting Office apps

 

Module 04 – Planning and configuring directory synchronization

This module explains how to plan, prepare, and implement directory synchronization as a methodology for user and group management in an Office 365 deployment. It explains how to prepare an on-premises environment, and install and configure directory synchronization. It also explains how to manage Office 365 identities after you enable directory synchronization.

 

Lab : Configuring directory synchronization

Preparing for directory synchronization

Configuring directory synchronization

Managing Active Directory users and groups

 

Module 05 – Planning and deploying Office 365 ProPlus

This module explains how to plan for a client deployment and ensure that users receive the tools that they need to interact with Office 365 effectively. It also explains the planning process, how to make Office 365 ProPlus directly available to end users, and how to deploy it as a managed package. Finally, it describes how to set up Office telemetry so that administrators can track how users are interacting with Microsoft Office.

 

Lab : Managing Office 365 ProPlus installations

Preparing an Office 365 ProPlus managed installation

Managing user-driven Office 365 ProPlus installations

Managing centralized Office 365 ProPlus installations

 

Module 06 – Planning and managing Exchange Online recipients and permissions

This module describes Exchange Online, and explains how to create and manage recipient objects, and how to manage and delegate Exchange security.

 

Lab : Managing Exchange Online recipients and permissions

Configuring Exchange Online recipients

Configuring role-based access control

 

 

Module 07 – Planning and configuring Exchange Online services

This module explains how to plan for and configure email flow, in addition to anti-malware and anti-spam settings in Office 365. It also explains how to plan and configure policies for Exchange clients. Additionally, it describes how to plan and configure a migration to Exchange Online.

 

Lab : Configuring message transport in Exchange Online

Configuring message transport settings

Lab : Configuring email protection and client policies

Configuring email protection

Configuring client access policies

 

 

Module 08 – Planning and deploying Microsoft Teams

This module explains how to plan and configure Teams. It explains how to configure Teams user settings and clients, and plan for voice integration. It also explains how to transition from Skype for Business to Teams and how Teams integrates with other Office 365 services.

 

Lab : Teams Overview

Manage Meeting Settings

Manage Messaging Policies

Manage Voice Settings

Manage Org-Wide Settings

 

Module 09 – Planning and configuring SharePoint Online

This module describes how to configure SharePoint Online services. It explains how to plan and configure SharePoint site collections and external user sharing. It also provides a brief overview of additional portals, such as the video portal.

 

Lab : Configuring SharePoint Online

Configuring SharePoint Online settings

Creating and configuring SharePoint Online site collections

Configuring and verifying external user sharing

 

 

Module 10 – Planning and configuring an Office 365 collaboration solution

This module describes how to enable and configure Yammer Enterprise. It also explains how to configure OneDrive for Business and Office 365 groups.

 

Lab : Planning and configuring an Office 365 collaboration solution

Configuring Yammer Enterprise

Configuring OneDrive for Business

Configuring Office 365 groups

 

Module 11 – Planning and configuring security and compliance in Office 365

This module describes the compliance features in Office 365 and how to manage them. It explains how to plan and configure Azure Information Protection. Additionally, it explains the security features in Office 365.

 

Lab : Configuring Rights Management and compliance

Configuring Rights Management in Office 365

Configuring compliance features

 

Module 12 – Monitoring and troubleshooting Microsoft Office 365

This module explains how to troubleshoot issues with Office 365 connectivity and services, and how to monitor Office 365 service health.

 

Lab : Monitoring and troubleshooting Office 365

Monitoring Office 365

Monitoring service health and analyzing reports

 

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký khóa học từ https://elearning.itforvn.com/

Đọc kỹ từng yêu cầu và refund của từng package mà bạn đăng ký

Khi chuyển khoản bạn cần lưu ý đúng các thông tin sau:

Số tiền chuyển

Số tài khoản người nhận 

Nội dung chuyển khoản.

 

Liên hệ hỗ trợ 

Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

  •  Điện thoại hỗ trợ: 

Lan : Phone/Zalo: 0903.768.856 | Telegram: @lanlehong

Chí : Phone/Zalo : 0915.970.990 | Telegram : @goodwilltran

HOTLINE: +84.37.908.7588 

  • Service desk support các vấn đề liên quan đến khóa học: support@itforvn.com

Thời gian cam kết phản hồi là 2 tiếng ( net business day)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *